Poslijediplomski studiji

objavljeno: 21. 03. 2018.
Odluka o provedbi nastupnog predavanja
Odluka o provedbi nastupnog predavanja dr.sc. Adriane Planinić može se pogledati ovdje.
objavljeno: 14. 03. 2018.
Sažetak doktorske disertacije
Sažetak doktorske disertacije o temi Anketa kao sredstvo utjecaja javne diplomacije na javno znanje doktoranda Ivice Skoke može se pogledati ovdje.
objavljeno: 12. 03. 2018.
Obavijest o obrani doktorske disertacije
SVEUČILIŠTE U MOSTARU FILOZOFSKI FAKULTET O G L A Š A V A Ivica Skoko branit će doktorsku disertaciju s naslovom Anketa kao sredstvo utjecaja javne diplomacije na...
objavljeno: 27. 02. 2018.
Obavijest o obrani doktorske disertacije
Ur. broj: 05-333/'18. U Mostaru, 26. veljače 2018. Na temelju članka 13. stavka 3. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Mostaru (ur. broj:01-2379/14 od 16...
objavljeno: 27. 02. 2018.
Obavijest o obrani doktorske disertacije
Ur. broj: 05-332/'18. U Mostaru, 26. veljače 2018. Na temelju članka 13. stavka 3. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Mostaru (ur. broj:01-2379/14 od 16...

Pages