Erasmus+, Sveučilište u Valenciji

Otvoren je natječaj za prijavu na Sveučilište u Valenciji za ljetni semestar 2017./2018. Za studente Sveučilišta u Mostaru odobrene su tri stipendije.

Zainteresirani studenti prvog ciklusa trebaju do 27.11.2017. dostaviti sljedeću dokumentaciju:

CV
Aplikacijski obrazac
Motivacijsko pismo (na engleskom jeziku)
Kopiju putovnice
Prijepis ocjena (na engleskom jeziku)

Studenti se moraju na svom Fakultetu u međuvremenu dogovoriti s odgovornom osobom (prodekan za nastavu ili međunarodnu suradnju) kako najbolje sastaviti  ugovor o učenju te uspostaviti kontakt s odgovarajućim fakultetom ili odijelom na Sveučilištu u Valenciji. Više informacija o ponuđenim kolegijima na Sveučilištu u Valenciji može se pronaći ovdje.

Također, studentima će biti obvezno imati zdravsteveno osiguranje tijekom boravka na razmjeni o čemu se može više informacija pronaći ovdje.

Više infromacija o ovoj razmjeni može se pronaći ovdje.

Slika: