Javne nabavke

objavljeno: 17. 01. 2019.
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavu restoranskih i hotelskih usluga za potrebe Sveučilišta u Mostaru
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavu restoranskih i hotelskih usluga za potrebe Sveučilišta u Mostaru može se pogledati ovdje.
objavljeno: 14. 01. 2019.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja opreme za lančanu reakciju
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja Opreme za lančanu reakciju s PCR i  s Florometrom za kvantifikaciju DNA, RNA i proteina za FZS SUM-a može se pogledati ovdje.
objavljeno: 14. 01. 2019.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku nabava namještaja
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku Nabava namještaja za potrebe opremanja učionice Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru može se pogledati ovdje.
objavljeno: 14. 01. 2019.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku JN za potrebe Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru „Nabava Opreme - Simulatora za Kabinet zdravstvene...
objavljeno: 14. 01. 2019.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave radova
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave radova elektroinstalacija u radionici Fakulteta strojarstva, računarstva i elektrotehnike SUM-a može se...

Stranice