Javni natječaj za upis na doktorski studij na Sveučilištu u Mostaru u akademskoj 2017./2018. godini

Javni natječaj za upis na doktorski studij na Sveučilištu u Mostaru u akademskoj 2017./2018. godini
objavljeno: 29. 11. 2017.

SVEUČILIŠTE U MOSTARU

S E N A T

Na temelju članka 55. Statuta Sveučilišta u Mostaru, članka 5. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Mostaru i Odluke Senata ur. broj: 01-2219/17, Senat Sveučilišta u Mostaru raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA UPIS NA DOKTORSKI STUDIJ NA SVEUČILIŠTU U MOSTARU U AKADEMSKOJ 2017./2018. GODINI

1. EKONOMSKI FAKULTET

Doktorski studij u trajanju od 6 semestara (3 godine), izvodi se u dva smjera:

Ekonomija,
Poslovna ekonomija.

Akademski stupanj koji se stječe završetkom studija:

Doktor znanosti (dr. sc.), ekvivalent Ph.D.

Ukupna cijena (školarina) studija iznosi 20.000,00 KM, a plaća se u obrocima.

Prijave se podnose poštom (preporučeno) ili osobno na adresu:

Sveučilište u Mostaru
Ekonomski fakultet
Matice hrvatske bb
88000 Mostar
Uz naznaku:  Za Natječaj za poslijediplomski sveučilišni doktorski studij

Rok prijave: 

Natječaj ostaje otvoren trideset (30) dana od dana objavljivanja u Večernjem listu, web stranicama Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Sve potrebne obavijesti mogu se dobiti na web stranicama Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, mail: bskoko@sve-mo.ba, odnosno na telefon broj: 00387 36 355 117 ili 00387 36 355 100.

Uvjeti za natječaj mogu se pogledati ovdje.

prof. dr. sc. Zoran Tomić, v.r.