Natječaji

objavljeno: 03. 11. 2017.
NATJEČAJ ZA UPIS NA DOKTORSKE STUDIJE
SVEUČILIŠTE U MOSTARU S E N A T Na temelju članka 55. Statuta Sveučilišta u Mostaru, članka 5. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Mostaru i Odluke...
objavljeno: 30. 10. 2017.
Natječaj za upis studenata u prvu godinu studija akademske 2017./2018. g.
Senat Sveučilišta u Mostaru, uz suglasnost nadležnih županijskih ministarstava prosvjete, znanosti, kulture i športa, raspisuje Natječaj za upis studenata u prvu godinu...
objavljeno: 04. 10. 2017.
Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade
SVEUČILIŠTE U  MOSTARU REKTOR Ur. broj:01-1739/17 Mostar, 4. listopada 2017. godine Na temelju članka 7. Pravilnika o Rektorovoj nagradi studentima  ...
objavljeno: 30. 09. 2017.
Natječaj za izbor dekana Filozofskog fakulteta
Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru raspisuje Natječaj za izbor dekana. Pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane...
objavljeno: 14. 10. 2016.
Natječaj za izbor u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja
Temeljem članka 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanske županije („Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije“, broj: 4/12), članaka 118. i 122....

Stranice