Natječaj za izbor u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja

Natječaj za izbor u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja
objavljeno: 14. 10. 2016.

Temeljem članka 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanske županije („Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije“, broj: 4/12), članaka 118. i 122. Statuta Sveučilišta u Mostaru i Odluke Senata o raspisivanju natječaja za izbor u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja, Ur.broj: 01-1767/16, Sveučilište u Mostaru raspisuje Natječaj za izbor u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja. Kompletan tekst natječaja može se preuzeti ovdje.

Pored općih uvjeta, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete koji su utvrđeni Zakonom o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanske županije i Pravilnikom o minimalnim uvjetima i postupku izbora za znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Pravilnik se može preuzeti ovdje).
Natječaj ostaje otvoren osam (8)  dana od dana objavljivanja.

Prijave i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja dostaviti na adrese članica Sveučilišta na koje se Natječaj odnosi s naznakom „za natječaj“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Rektorica
Prof. dr. sc. Ljerka Ostojić