Natječaj za izbor/reizbor u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja

Natječaj za izbor/reizbor u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja
objavljeno: 03. 11. 2017.

SVEUČILIŠTE U MOSTARU

Temeljem članka 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanske županije („Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije“, broj:4/12), članka 118. i 122. Statuta Sveučilišta u Mostaru i Odluke Senata o raspisivanju natječaja za izbor u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja,         ur. broj: 01-1998/17, Senat Sveučilišta u Mostaru raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor/reizbor u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja

 

 

AGRONOMSKI I PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

Biskupa Čule bb, 88000 Mostar

1. reizbor u znanstveno-nastavno zvanje docent na znanstveno područje biotehničke znanosti, znanstveno polje agronomija, znanstvena grana vinogradarstvo i vinarstvo – 1 izvršitelj

2. izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent na znanstveno područje biotehničke znanosti, znanstveno polje agronomija, znanstvena grana voćarstvo – 1 izvršitelj

3. izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent na znanstveno područje biotehničke znanosti, znanstveno polje agronomija, znanstvena grana mljekarstvo – 1 izvršitelj

 

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

Stepinčeva 16, 88220 Široki Brijeg

1. izbor u umjetničko-nastavno zvanje izvanredni profesor na predmetima iz područja umjetnosti, polje likovnih umjetnosti, grana slikarstvo – 2 izvršitelja

2. izbor u umjetničko-nastavno zvanje docent na predmetima iz područja umjetnosti, polje likovnih umjetnosti, grana slikarstvo – 2 izvršitelja

3. izbor u umjetničko-nastavno zvanje viši asistent na predmetima iz područja umjetnosti, polje likovnih umjetnosti, grana kiparstvo – 2 izvršitelja

4. izbor u umjetničko-nastavno zvanje viši asistent na predmetima iz područja umjetnosti, polje likovnih umjetnosti, grana grafika – 1 izvršitelj

 

EKONOMSKI FAKULTET

Matice hrvatske bb, 88000 Mostar

1. izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na znanstveno područje društvene znanosti, znanstveno polje ekonomija, znanstvena grana računovodstvo, skupina kolegija računovodstvo – 1 izvršitelj

 

FAKULTET  PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKIH I ODGOJNIH ZNANOSTI

Matice hrvatske bb, 88000 Mostar

1. izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na znanstveno područje prirodne znanosti, znanstveno polje kemija, znanstvena grana organska kemija – 1 izvršitelj

2. izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na znanstveno područje prirodne znanosti, polje kemija, znanstvena grana analitička kemija – 1 izvršitelj

3. izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent na znanstvenom području društvene znanosti, znanstveno polje pedagogija, znanstvene grane opća pedagogija i andragogija – 1 izvršitelj

4. izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent na znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje pedagogija, znanstvena grana opća pedagogija 1 - izvršitelj

5. izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent na znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje biologija, znanstvena grana zoologija i ekologija 1 - izvršitelj

6. izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent na znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje znanost o umjetnosti, znanstvena grana muzikologija i etnomuzikologija – 1 izvršitelj

7. reizbor u znanstveno-nastavno zvanje docent na znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje kemija, znanstvena grana teorijska kemija, kolegij Računalna kemija - 1 izvršitelj

8. reizbor u znanstveno-nastavno zvanje docent na znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana sistematska kineziologija, kolegiji Osnove kineziološke transformacije 1, Osnove kineziološke transformacije 2 i Teorija treninga -1 izvršitelj

9. izbor u znanstveno-nastavno zvanje viši asistent na znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje interdisciplinarne društvene znanosti, znanstvena grana edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, kolegij Individualizirani edukacijski programi - 1 izvršitelj

10. izbor u znanstveno-nastavno zvanje viši asistent na znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje računalne i informatičke znanosti, znanstvena grana računalne znanosti - 1 izvršitelj

11. izbor u znanstveno-nastavno zvanje viši asistent na znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika, znanstvena grana numerička matematika – 1 izvršitelj

12. izbor u znanstveno-nastavno zvanje viši asistent na znanstveno interdisciplinarno područje, znanstveno polje geografija, znanstvena grana fizička geografija – 2 izvršitelja

13. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent, bez zasnivanja radnog odnosa, na znanstveno područje prirodne znanosti, znanstveno polje matematika, znanstvena grana matematička analiza, za potrebe Fakulteta strojarstva i računarstva – 1 izvršitelj

 

FAKULTET STROJARSTVA I RAČUNARSTVA

Matice hrvatske bb, 88000 Mostar

1. izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent na znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje strojarstvo, skupina kolegija Motori i motorna vozila i Automobilski mehatronički sustavi – 1 izvršitelj

2. izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent na znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje strojarstvo, znanstvena grana proizvodno strojarstvo – 1 izvršitelj

3. izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent, bez zasnivanja radnog odnosa, na znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje elektrotehnika, grana elektroenergetika, kolegij električna mjerenja – 1 izvršitelj

4. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent, bez zasnivanja radnog odnosa, na znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje ostale tehničke znanosti, znanstvena grana organizacija rada i proizvodnje – 1 izvršitelj

5. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent, bez zasnivanja radnog odnosa, na znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje ostale tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika – 1 izvršitelj

6. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent, bez zasnivanja radnog odnosa na znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje strojarstvo, znanstvena grana proizvodno strojarstvo – 1 izvršitelj

7. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent, bez zasnivanja radnog odnosa, na znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje strojarstvo, znanstvena grana strojarske konstrukcije – 2 izvršitelja

8. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent, bez zasnivanja radnog odnosa, na područje tehničke znanosti, znanstveno polje računarstvo, grana arhitektura računalnih sustava – 1 izvršitelj

9. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent, bez zasnivanja radnog odnosa, na područje tehničke znanosti, znanstveno polje računarstvo, znanstvena grana obrada informacija – 1 izvršitelj

10. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent, bez zasnivanja radnog odnosa, na područje tehničke znanosti, znanstveno polje elektrotehnika, znanstvena grana elektroenergetika – 1 izvršitelj

 

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Bijeli brijeg bb, 88000 Mostar

1. izbor u znanstveno-nastavno zvanje viši asistent, bez zasnivanja radnog odnosa, na znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana sestrinstvo – 1 izvršitelj

2. izbor u znanstveno-nastavno zvanje viši asistent, bez zasnivanja radnog odnosa, na znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana fizikalna medicina i rehabilitacija, za potrebe kolegija Fizioterapijske vještine II – 1 izvršitelj

3. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent, bez zasnivanja radnog odnosa, na znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena grana javno zdravstvo, za potrebe kolegija Higijena objekata – 1 izvršitelj

4. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent, bez zasnivanja radnog odnosa, na znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena grana javno zdravstvo, za potrebe kolegija Aditivi i alergeni u okolišu – 1 izvršitelj

5. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent, bez zasnivanja radnog odnosa, na znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana fizikalna medicina i rehabilitacija, za potrebe kolegija Fizioterapija u pedijatriji – 1 izvršitelj

6. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent, bez zasnivanja radnog odnosa, na znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana radiologija – 1 izvršitelj

 

FILOZOFSKI FAKULTET

Matice hrvatske bb, 88000 Mostar

1. izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na znanstveno područje društvene znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, nastavni kolegiji Socijalna politika BiH, Socijalna politika i socijalni menadžment i Socijalni razvoj i socijalno planiranje - 1 izvršitelj

2. izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na znanstveno područje humanističke znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana teorija i povijest književnosti, nastavni kolegiji Uvod u stariju hrvatsku književnost, Pripovjedni modeli u starijoj hrvatskoj epici, Žanrovi u starijoj hrvatskoj književnosti, Starija hrvatska književnost u BiH i Književnost i historiografija - 1 izvršitelj

3. izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor, bez zasnivanja radnog odnosa, na znanstveno područje društvene znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebne grane socijalnog rada, nastavni kolegiji Socijalni rad u zajednici, Duhovnost i socijalni rad i Ljudska prava i socijalni rad - 1 izvršitelj

4. izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor, bez zasnivanja radnog odnosa, na znanstveno područje društvene znanosti, znanstveno polje psihologija, znanstvena grana klinička psihologija - 1 izvršitelj

5. izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent na znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje povijesti, znanstvena grana stara povijest - 1 izvršitelj

6. izbor u znanstveno-nastavno zvanje viši asistent na znanstveno područje humanističke znanosti, znanstveno polje filologija, grana anglistika, nastavni kolegiji Suvremeni engleski jezik 1 i Suvremeni engleski jezik 2 - 1 izvršitelj

7. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent, bez zasnivanja radnog odnosa, na znanstveno područje društvene znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvena grana informacijski sustavi i informatologija - 1 izvršitelj

8. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent, bez zasnivanja radnog odnosa, na znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana romanistika - 1 izvršitelj

 

GRAĐEVINSKI FAKULTET

Matice hrvatske bb, 88000 Mostar

1. izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor, na znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana konstrukcije - 1 izvršitelj

2. izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent, na znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana hidrotehnika - 1 izvršitelj

3. izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent, na znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana konstrukcije - 1 izvršitelj

4. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent, na znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana konstrukcije - 1 izvršitelj

5. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent, bez zasnivanja radnog odnosa na znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje arhitekture i urbanizma, znanstvena grana arhitektonsko projektiranje – 2 izvršitelja

 

MEDICINSKI FAKULTET

Bijeli brijeg bb, 88000 Mostar

1. izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana kirurgija, kolegij Kirurgija - 1 izvršitelj

2. reizbor u znanstveno-nastavno zvanje docent, znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana kirurgija, kolegij Kirurgija- 1 izvršitelj

3. reizbor u znanstveno-nastavno zvanje docent, znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana maksilofacijalna kirurgija, kolegij Bolesti glave i vrata - 1 izvršitelj

4. reizbor u znanstveno-nastavno zvanje docent, znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana patofiziologija, kolegij Patofiziologija - 1 izvršitelj

5. reizbor u znanstveno-nastavno zvanje docent, znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje Kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana otorinolaringologija, kolegij Bolesti glave i vrata - 1 izvršitelj

6. reizbor u znanstveno-nastavno zvanje docent, znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje Kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana otorinolaringologija, kolegij Bolesti glave i vrata - 1 izvršitelj

7. izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent, znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje Kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana interna medicina, kolegij Interna medicina - 1 izvršitelj

8. izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent, znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje Kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana onkologija i radioterapija, kolegij Interna medicina - 1 izvršitelj

9. izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent, znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje Kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana psihijatrija, kolegij Psihijatrija - 1 izvršitelj

10. reizbor u znanstveno-nastavno zvanje docent, znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje Kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana neurologija, kolegij Neurologija - 1 izvršitelj

11. izbor u znanstveno-nastavno zvanje viši asistent, znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje Kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana transfuzijska medicina, kolegij Kirurgija - 1 izvršitelj

12. izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent, znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje Kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana neurokirurgija, kolegij Kirurgija - 1 izvršitelj

13. izbor u znanstveno-nastavno zvanje viši asistent, znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana genetika, kolegij Medicinska genetika- 1 izvršitelj

14. izbor u znanstveno-nastavno zvanje viši asistent, znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana kirurgija, kolegij Kirurgija – 2 izvršitelja

15. izbor u znanstveno-nastavno zvanje viši asistent, znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana interna medicina, kolegij Interna medicina- 2 izvršitelja

16. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent, znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana medicinska mikrobiologija, kolegij Medicinska mikrobiologija i parazitologija - 1 izvršitelj

17. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent, znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana patofiziologija, kolegij Patofiziologija - 1 izvršitelj

18. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent, znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana anesteziologija i reanimatologija, kolegij Anesteziologija i reanimatologija - 2 izvršitelja

19. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent, znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana genetika, kolegij Medicinska genetika - 1 izvršitelj

 

PRAVNI FAKULTET

Matice hrvatske bb, 88000 Mostar

1. izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor, na znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava - 1 izvršitelj

2. izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent, na znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana povijest prava i države - 1 izvršitelj

3. izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent, na znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava - 1 izvršitelj

4. izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent, na znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana ustavno pravo i politički sustavi - 1 izvršitelj

5. izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent, na znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno pravo - 2 izvršitelja

 

 

Kandidati za izbor/reizbor u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja moraju ispunjavati:
- opće uvjete 
- posebne uvjete

a) Opći uvjeti
Kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:
-   da su državljani BiH,
-   da su stariji od 18 godina,
-   da se na njih ne odnosi članak IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine (da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji).

b) Posebni uvjeti

Pored općih uvjeta kandidati trebaju ispunjavati posebne uvjete koji su utvrđeni Zakonom o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanske županije (Narodne novine HNŽ, broj:4/12) i Pravilnikom o minimalnim uvjetima i postupku izbora za znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja može se vidjeti na linku

c) Potrebni dokumenti

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici koja ne smije biti starija od šest mjeseci:
- životopis,

- dokazi kojima se dokazuje ispunjavanje posebnih uvjeta iz akata navedenih u točci b) Natječaja,

- popunjena tablica za izbor u znanstveno-nastavno i umjetničko-nastavno zvanje; 
            (tablica za izbor u znanstveno-nastavno zvanje može se preuzeti ovdje,
            tablica za izbor u umjetničko-nastavno zvanje može se preuzeti ovdje)

- uvjerenje o državljanstvu ili presliku CIPS-ove osobne iskaznice,
- izjava iz točke a) alineja 3. ovjerena u općini ili kod javnog bilježnika.

 

Natječaj ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja u Večernjem listu,  web stranici ustrojbenih jedinica i Sveučilišta u Mostaru.

Prijavu i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja dostaviti na adrese ustrojbenih jedinica (Fakulteta) Sveučilišta u Mostaru na koje se Natječaj odnosi s naznakom „Za Natječaj - ne otvarati“.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

prof. dr. sc. Zoran Tomić, v.r.