NATJEČAJ ZA UPIS NA DOKTORSKE STUDIJE

NATJEČAJ ZA UPIS NA DOKTORSKE STUDIJE
objavljeno: 03. 11. 2017.

SVEUČILIŠTE U MOSTARU

S E N A T

Na temelju članka 55. Statuta Sveučilišta u Mostaru, članka 5. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Mostaru i Odluke Senata ur. broj: 01-1999/17 od 25. listopada 2017. godine, Senat Sveučilišta u Mostaru raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA UPIS NA DOKTORSKE STUDIJE NA SVEUČILIŠTU U MOSTARU U AKADEMSKOJ 2017./2018. GODINI

 

  1. PRAVNI FAKULTET

     Doktorski studij na Sveučilištu u Mostaru

    „Pravne znanosti“

Doktorski studij, u trajanju od šest semestara, izvodi se sa smjerovima:

  1. Kazneno pravni,
  2. Povijesno pravni,
  3. Ustavno pravni,
  4. Međunarodno pravni,
  5. Građansko pravni,
  6. Radno upravni.

Akademski stupanj koji se stječe završetkom studija:

Doktor znanosti (dr. sc.), ekvivalent Ph.D.

Školarina iznosi 2.500,00 KM po semestru, s mogućnosti plaćanja u dva jednaka obroka.

Prijave se podnose poštom (preporučeno) ili osobno na adresu:

Sveučilište u Mostaru

Pravni fakultet
Matice hrvatske bb
88 000 Mostar
uz naznaku: Za Natječaj za poslijediplomski doktorski studij

Detaljnije informacije mogu se dobiti ovdje.

 

  1. AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

Doktorski studij na Sveučilištu u Mostaru

„Ars   Sacra“

Doktorski studij „ARS SACRA“, u trajanju od 6 semestara (3 godine).

Akademski stupanj koji se stječe završetkom studija:

Doktor umjetnosti (dr. art) ekvivalent Ph.D.

Školarina iznosi 2.000,00 KM po semestru.

Prijave se podnose poštom (preporučeno) ili osobno na adresu:

Sveučilište u Mostaru

Akademija likovnih umjetnosti

Stepinčeva 16
88 220 Široki Brijeg
uz naznaku: Prijava na Natječaj za upis na doktorski studij

Detaljnije informacije mogu se dobiti ovdje.

 

Rok prijave: 

Natječaj je otvoren trideset (30) dana od dana objavljivanja u Večernjem listu, web stranicama Sveučilišta u Mostaru i ustrojbenih jedinica Sveučilišta u Mostaru.

 

prof. dr. sc. Zoran Tomić, v.r.