Održan sastanak Uprave i predstavnika Filozofskoga fakulteta i Sveučilišta Banska Bistrica

SURADNJA
Održan sastanak Uprave i predstavnika Filozofskoga fakulteta i Sveučilišta Banska Bistrica
objavljeno: 08. 11. 2017.

Na Filozofskom fakultetu održan je radni sastanak uprave Fakulteta, Studija politologije i predstavnika Fakulteta političkih znanosti i međunarodnih odnosa sa Sveučilišta Banska Bistrica.

Izaslanstvo iz Slovačke prevodili su dekan i prodekan Fakulteta te vodstvo Odsjeka za politologiju. Započet je proces kreiranja zajedničkog diplomskog studija politologije i intenziviranje dogovorene suradnje.

Ovime će Filozofski fakultet učiniti važan iskorak u povezivanju sa strateškim partnerom iz Europske unije te podići razinu vlastitoga studija na višu razinu, od čega će korist imati studenti, nastavnici, ali i Fakultet u cjelini.

Suradnja će biti nastavljena kroz unaprijed dogovorene susrete i predložene zajedničke projekte.