Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Mostaru otpočeo je suradnju EU4TECH WB

SASTANAK
Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Mostaru otpočeo je suradnju EU4TECH WB
objavljeno: 10. 11. 2017.

Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Mostaru otpočeo je suradnju na projektu Capacity Building for Technology Transfer in the Western Balkans (EU4TECH WB) kao jedan od 15 javnih istraživačkih institucija u regiji Zapadnog Balkana.

To je bio razlog da Sveučilište u Mostaru posjeti glavna stručnjakinja za transfer tehnologije za Zapadni Balkan, dr.sc. Lisa Cowey. Na sastanku su nazočili predstavnici tri fakulteta Sveučilišta u Mostaru (Fakultet strojarstva i računarstva, Odjel za informatiku na FPMOZ-u i Građevinski fakultet) koji su prepoznati kao nacionalni sektorski prioriteti koji imaju snažne istraživačke potencijale. 

Na prvom sastanku predstavnici Fakulteta su predstavili svoj rad i projekte na kojima aktivno sudjeluju kao i ograničenja koja imaju u svom znanstveno istraživačkom radu. Budući da je među ostalim cilj projekta i povezivanje znanstveno istraživačkih institucija s gospodarstvom, predstavnici projektnog tima sa Sveučilišta do sljedećeg sastanka imaju zadatak provesti anketu među gospodarstvenicima, svojim sadašnjim i budućim potencijalnim partnerima iz realnog sektora. Dr. sc. Lisa Cowey izrazila je zadovoljstvo s projektnim aktivnostima koja provode fakulteti (FSR, FPMOZ i GF) Sveučilišta u Mostaru kao i nadu da će im i ovaj projekt dati smjernice za još bolji i učinkovitiji znanstveno istraživački rad u službi realnog sektora.