Novosti

DA
objavljeno: 28. 03. 2018.
Održan prvi besplatni tečaj za studente u okviru Microsoft Skills Centra
Prvi besplatni tečaj za studente u okviru Microsoft Skills Centra kojim koordinira IT Centar Sveučilišta iz oblasti HTML 5 održan je na SUM-u. Prijavljeno je bilo više...
DA
objavljeno: 28. 03. 2018.
Održana smotra Sveučilišta u Mostaru u Hercegbosanskoj županiji
Smotra Sveučilišta u Mostaru održana je u dvorani Srednje strukovnoj škole Silvija Strahimira Kranjčevića u Livnu. Pomoćnica rektora za nastavu, studente i pravna...
NE
objavljeno: 28. 03. 2018.
Pokrećemo studije na engleskom jeziku
Veća internacionalizacija Sveučilišta, otvaranje zajedničkih studija na engleskom jeziku, otvaranje interdisciplinarnih studija na svim ciklusima, mobilnost studenata i...
DA
objavljeno: 28. 03. 2018.
Sastanak o reguliranju statusa vrhunskih sportaša studenata koji studiraju na SUM-u
U prostorijama Rektorata Sveučilišta u Mostaru održan je sastanak menadžmenta Sveučilišta u Mostaru i predstavnika Studentskog zbora Sveučilišta u Mostaru na temu reguliranja...
DA
objavljeno: 27. 03. 2018.
Klauzura prvi put okupila ravnatelje predškolskih, osnovnih, srednjih škola i menadžment Sveučilišta
Sveučilište u Mostaru u suradnji s Koordinacijom ministara obrazovanja, znanosti, kulture i športa županija u kojima se nastavni planovi i programi izvode na hrvatskom jeziku...

Stranice