Obavijest

Obavijest
objavljeno: 05. 10. 2017.

Sveučilište u Mostaru

Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti

O G L A Š A V A

Obranu doktorske disertacije Antee Čilić, pod nazivom „Čimbenici učinkovitosti osnovnih škola“.

Obrana će se održati 13. listopada 2017. godine u 15.00 sati na Fakultetu prirodoslovno – matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru

(učionica 1-4).

Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom u Tajništvu Fakulteta prirodoslovno – matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, u vremenu od 09.00 do 14.00 sati.

Pristup obrani je slobodan.