Obavijest

Mostar, 09. listopada 2017. god.

 

 

O B A V I J E S T

 

Shodno članku 13. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Mostaru i člancima 62.- 66. Pravilnika za izvedbu poslijediplomskog doktorskog studija “Biomedicina i zdravstvo” Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru, javna obrana gotove doktorske disertacije polaznika ANTE MANDIĆA, dr. med., pod naslovom

 

 

PROCJENA TJELESNIH ODJELJAKA BIOIMPEDANCIJSKOM SPEKTROSKOPIJOM I POKAZATELJI UPALE U BOLESNIKA NA HEMODIJALIZI

 

 

pred Povjerenstvom u sastavu:

1. prof. dr. sc. Monika Tomić, predsjednik

2. prof. dr. sc. Halima Resić, član

3. doc. dr. sc. Ivanka Mikulić, član

 

Mentor prof. dr. sc. Danijel Pravdić

 

 

održat će se u srijedu, 18. listopada 2017. godine s početkom u 13,00 sati u Amfiteatru Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Bijeli brijeg bb.

 

            Pozivaju se svi zainteresirani nazočiti javnoj obrani gotove doktorske disertacije.

 

Slika: