Obavijest

Na temelju članka 13. stavka 3. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Mostaru (ur. broj:01-2379/14 od 16. 12. 2014.)

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru

 

O G L A Š A V A

 

da  će   Nina  Mišić  Radanović   braniti doktorski rad  pod nazivom:

«LIJEČNIK KAO SUBJEKT DELIKTNE

ODGOVORNOSTI»

Obrana će se održati 21. listopada 2017. godine u 11.00 sati, na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (dvorana II. godine studija).

Doktorski rad može se pogledati svakim radnim danom u Tajništvu Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, u vremenu od 8.00 do 15.00 sati.

Pristup  obrani  je slobodan.

 

Slika: