Obavijest

FAKULTET STROJARSTVA I RAČUNARSTVA SVEUČILIŠTA U MOSTARU

 

Oglašava

 

USMENU JAVNU OBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE

 

Pristupnika Miljana Rupara, dipl.inž.str.

 

Pod naslovom: "DOPRINOS ISTRAŽIVANJU NATKOLJENIČNE PROTEZE S AKTIVNIM HIDRAULIČNO POGONJENIM ZGLOBOVIMA KOLJENA I GLEŽNJA I PROTETSKOG STOPALA S PASIVNIM ZGLOBNIM SAVIJANJEM U PREDNJEM DIJELU''

 

Obrana će se održati 27. listopada 2017. g. u 13:00 sati na Fakultetu strojarstva i računarstva u Mostaru (dvorana br. 104), Matice hrvatske b.b. Mostar. 

Slika: