Obavijest

Mostar, 30. listopada 2017. god.

 

 

O B A V I J E S T

 

Shodno članku 13. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Mostaru i člancima 62.- 66. Pravilnika za izvedbu poslijediplomskog doktorskog studija “Biomedicina i zdravstvo” Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru, javna obrana gotove doktorske disertacije polaznika VEDRANA MARKOTIĆA, dr. med., pod naslovom

 

 

STUPANJ OBRAZOVANJA KAO ČINITELJ RIZIKA ZA POJAVNOST DEGENERATIVNIH PROMJENA INTERVERTEBRALNIH DISKOVA I KRONIČNE BOLI VRATNE KRALJEŽNICE; PRESJEČNA STUDIJA

 

 

pred Povjerenstvom u sastavu:

1. prof. dr. sc. Kristina Potočki, predsjednik

2. prof. dr. sc. Zdenko Ostojić, član

3. doc. dr. sc. Miro Miljko, član

 

Mentor prof. dr. sc. Josip Mašković

 

 

održat će se u četvrtak, 09. studenoga 2017. godine s početkom u 14:00 sati u Amfiteatru Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Bijeli brijeg bb.

 

            Pozivaju se svi zainteresirani nazočiti javnoj obrani gotove doktorske disertacije.

 

Slika: