obavijest

Na temelju članka 13. stavka 3. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Mostaru (ur. broj:01-2379/14 od 16. 12. 2014.)

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru

 

O G L A Š A V A

da će  mr. sc. Ivana Lovrić  braniti doktorski rad pod nazivom:

 

«HARMONIZACIJA PRAVA SUVREMENOG MEĐUNARODNOG KARGO OSIGURANJA»

Obrana će se održati 4. prosinca 2017. godine u 12.00 sati, na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (dvorana II. godine studija).

Doktorski rad može se pogledati svakim radnim danom u Tajništvu Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, u vremenu od 8.00 do 15.00 sati.

Pristup obrani je slobodan.

Slika: