Obavijest

Olgica Marušić, branit će doktorsku disertaciju pod nazivom:  „Interdisciplinarni pristup u realizaciji tema zaštite okoliša u obrazovnom sustavu osnovnih i srednjih škola u Zapadnohercegovačkoj županiji.“

      Obrana će se održati 21. prosinca 2017. godine u 09.30 sati na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru (učionica 1-6).

      Pristup obrani je slobodan.

Slika: