Poslijediplomski studiji

objavljeno: 24. 09. 2018.
Oglas o obrani doktorske disertacije
Shodno članku 13. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Mostaru i člancima 62.- 66. Pravilnika za izvedbu poslijediplomskog doktorskog studija “Biomedicina i...
objavljeno: 23. 09. 2018.
Obavijest o nastupnom predavanju
Dr. sc. Olgica Marušić, pristupnica za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta, na interdisciplinarno područje, znanstveno polje geografija,...
objavljeno: 23. 09. 2018.
Obavijest o nastupnom predavanju
Dr. sc. Ivan Kvesić, pristupnik za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta na znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena...
objavljeno: 20. 09. 2018.
Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Tvrtka Mandića
Dr. sc. Tvrtko Mandić, pristupnik za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta na studiju elektrotehnike, područje: tehničke znanosti, znanstveno polje: elektrotehnika,...
objavljeno: 20. 09. 2018.
Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Marka Bage
Dr. sc. Marko Bago, pristupnik za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent, bez zasnivanja radnog odnosa, na područje tehničke znanosti, znanstveno polje elektrotehnika,...

Stranice