Poslijediplomski studiji

objavljeno: 25. 05. 2018.
Odluku o provedbi nastupnog predavanja
Na temelju članka 34. Statuta Fakulteta prirodoslovno – matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru,  Odluke Senata Sveučilišta u Mostaru ur. broj: 01-692/17...
objavljeno: 21. 05. 2018.
Obavijest o obrani doktorske disertacije
Marijan Primorac branit će doktorsku disertaciju s naslovom Komunikacijski plan za razvijanje identiteta Mostara. Obrana će biti održana 1. lipnja 2018. u 11 sati na...
objavljeno: 07. 05. 2018.
Obavijest o obrani doktorske disertacije
Shodno članku 13. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Mostaru i člancima 62.-63. Pravilnika za izvedbu poslijediplomskog doktorskog studija „Biomedicina i...
objavljeno: 10. 04. 2018.
Sažetak doktorskoga rada
Mr. sc. Jasmin Husić – tema doktorskog rada: Zaštita prava na lokalnu samoupravu, reguliranje i Funkcioniranje općina kao jedinica lokalne samouprave u Federaciji...
objavljeno: 10. 04. 2018.
Sažetak doktorskoga rada
Fatima Ribić – tema doktorskoga rada: Suvremeni trendovi u europskoj distributivnoj trgovini i njihov utjecaj na trgovinsku djelatnost brčko distrikta bih. Sažetak se može...

Stranice