Poslijediplomski studiji

objavljeno: 12. 06. 2018.
Obavijest o nastupnom predavanju dr. sc. Dejana Vranjeka
Na temelju Odluke Senata Sveučilišta u Mostaru broj 01-692/17 od 12. travnja 2017. i Odluke o izmjeni Odluke Senata ur. broj: 01-840/17 od 11. svibnja 2017. te...
objavljeno: 03. 06. 2018.
Obavijest o obrani doktorske disertacije
Ivana Zovko-Bošnjak branit će doktorsku disertaciju s naslovom „Varijacije metaforičkoga preslikavanja u političkome diskursu: Analiza političkoga diskursa u Bosni i...
objavljeno: 30. 05. 2018.
Odluka o provedbi nastupnog predavanja
Odluka o provedbi nastupnog predavanja za pristupnika dr. sc. Roka Vladušića može se pogledati ovdje.
objavljeno: 30. 05. 2018.
Odluka o provedbi nastupnog predavanja
Odluka o provedbi nastupnog predavanja za pristupnika dr. sc. Jadranka Batistu može se pogledati ovdje.
objavljeno: 25. 05. 2018.
Odluku o provedbi nastupnog predavanja
Na temelju članka 34. Statuta Fakulteta prirodoslovno – matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru,  Odluke Senata Sveučilišta u Mostaru ur. broj: 01-692/17...

Stranice