Poslijediplomski studiji

objavljeno: 09. 10. 2017.
Sažetak doktorskog rada
Fatima Ribić SUVREMENI TRENDOVI U EUROPSKOJ DISTRIBUTIVNOJ TRGOVINI I NJIHOV UTJECAJ NA TRGOVINSKU DJELATNOST BRČKO DISTRIKTA BiH SAŽETAK Velike društvene i demografske...
objavljeno: 09. 10. 2017.
Sažetak doktorskog rada
Fatima Ribić SUVREMENI TRENDOVI U EUROPSKOJ DISTRIBUTIVNOJ TRGOVINI I NJIHOV UTJECAJ NA TRGOVINSKU DJELATNOST BRČKO DISTRIKTA BiH SAŽETAK Velike društvene i demografske...
objavljeno: 09. 10. 2017.
Sažetak doktorskog rada
Mr. sc. JASMIN HUŠIĆ ZAŠTITA PRAVA NA LOKALNU SAMOUPRAVU, REGULIRANJE I FUNKCIONIRANJE OPĆINA KAO JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE SAŽETAK...
objavljeno: 01. 10. 2017.
Obavijest o obrani doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Ljiljane Peričin
SVEUČILIŠTE U MOSTARU PRAVNI FAKULTET O G L A Š A V A Mr. sc. Ljiljana Peričin branit će doktorsku disertaciju pod nazivom Sustav odgovornosti za štete od...

Stranice