Poslijediplomski studiji

objavljeno: 07. 05. 2018.
Obavijest o obrani doktorske disertacije
Shodno članku 13. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Mostaru i člancima 62.-63. Pravilnika za izvedbu poslijediplomskog doktorskog studija „Biomedicina i...
objavljeno: 10. 04. 2018.
Sažetak doktorskoga rada
Mr. sc. Jasmin Husić – tema doktorskog rada: Zaštita prava na lokalnu samoupravu, reguliranje i Funkcioniranje općina kao jedinica lokalne samouprave u Federaciji...
objavljeno: 10. 04. 2018.
Sažetak doktorskoga rada
Fatima Ribić – tema doktorskoga rada: Suvremeni trendovi u europskoj distributivnoj trgovini i njihov utjecaj na trgovinsku djelatnost brčko distrikta bih. Sažetak se može...
objavljeno: 21. 03. 2018.
Odluka o provedbi nastupnog predavanja
Odluka o provedbi nastupnog predavanja dr.sc. Adriane Planinić može se pogledati ovdje.
objavljeno: 14. 03. 2018.
Sažetak doktorske disertacije
Sažetak doktorske disertacije o temi Anketa kao sredstvo utjecaja javne diplomacije na javno znanje doktoranda Ivice Skoke može se pogledati ovdje.

Stranice