Poziv za dostavljanje ponuda

Poziv za dostavljanje ponuda
objavljeno: 22. 12. 2017.

Poziv za dostavljanje ponuda.

Predmet nabave:

- Tehnička zaštita objekta Rektorata i Sveučilišne knjižnice u Rodoču Sveučilišta u MostaruLot 1

- Fizička kontrola ulazaka i izlazaka vozila i osoba u Kampusu Sveučilišta u Mostaru Lot 2

Postupak nabave obavit će se sukladno članku 8. Zakona o javnim nabavama (,,Službeni glasnik BiH, broj: 39/14) i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavama (,,Službeni glasnik BiH, broj:66/16).

Poziv za dostavljanje ponuda može se pogledati ovdje.