Pravilnici

objavljeno: 26. 09. 2018.
Pravilnik o Rektorovoj nagradi studentima Sveučilišta u Mostaru
Na temelju članka 39. i 154. Statuta Sveučilišta u Mostaru i Odluke Senata Sveučilišta o kriterijima za dodjelu Rektorove nagrade studentima Sveučilišta u Mostaru, Rektorica...
objavljeno: 25. 09. 2018.
Etički kodeks Sveučilišta Sveučilišta u Mostaru
Na temelju članka 54. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanske županije i članka 55. Statuta Sveučilišta u Mostaru Senata Sveučilišta u Mostaru, Upravo vijeće...
objavljeno: 25. 09. 2018.
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o nagradma i priznanjima na Sveučilištu u Mostaru
Na temelju članka 54. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanske županije i članka 55. Statuta Sveučilišta u Mostaru Senata Sveučilišta u Mostaru, Upravo vijeće...
objavljeno: 25. 09. 2018.
Pravilnik o dodjeli počasnog zvanja professor emeritus na Sveučilištu u Mostaru
Na temelju članka 54. i članka 72. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanske županije i članka 55. i članka 126. Statuta Sveučilišta u Mostaru Senata Sveučilišta...
objavljeno: 25. 09. 2018.
Pravilnik o doktorskim studijima na Sveučilištu u Mostaru
Na temelju članka 54. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanske županije i članka 55. Statuta Sveučilišta u Mostaru, uz suglasnost Senata Sveučilišta u Mostaru,...

Stranice