Sažetak rada

Sažetak doktorskog rada Olgice Marušić pod nazivom „Interdisciplinarni pristup u realizaciji tema zaštite okoliša u obrazovnom sustavu osnovnih i srednjih škola u Zapadnohercegovačkoj županiji“, Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Geografske osnove planiranja u okolišu, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.

Sažetak se može pročitati ovdje.

Slika: