Sveučilišna knjižnica

Sveučilišna knjižnica

OSNOVNE INFORMACIJE

Sveučilišna knjižnica nalazi se u sastavu Sveučilišta u Mostaru. Prostor Sveučilišne knjižnice nalazi se u Rodoču, Kampus II, površine 180 m². Sveučilišna knjižnica je knjižnica općeznanstvenog tipa.

Misija knjižnice je služiti potrebama akademske, sveučilišne i znanstveno- istraživačke zajednice, približiti informacije svim korisnicima, te pružiti svakom korisniku najkvalitetniju knjižničnu uslugu kako bi se zadovoljile informacijske i komunikacijske potrebe korisnika. Knjižnični fond prvenstveno služi potrebama dodiplomskih i poslijediplomskih studija, kao i znanstveno-istraživačkom radu. Knjižnični fond izgrađuje se prema potrebama studija. Fondom je obuhvaćena literatura iz područja ekonomije, filozofije, geografije, informacijskih znanosti, medicine, pedagogije, povijesti, prometa, psihologije, sociologije, turizma, te će se razvijati  u skladu sa razvojem znanstvenih i istraživačkih djelatnosti Sveučilišta, i u skladu sa potrebama korisnika Sveučilišne knjižnice. Sve knjige su smještene prema stručnim područjima i izložene su u otvorenom pristupu, tako da korisnici mogu slobodno doći do željene građe.

ADRESA

Sveučilište u Mostaru
Trg hrvatskih velikana 1 88 000 Mostar
Sveučilišna knjižnica
Kampus, Rodoč

KONTAKT

Tel: 036 32 54 43
Fax: 036 32 24 55
E-mail: sveucilisna.knjiznica@sve-mo.ba

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak – petak

 • 07.30 – 15.30

Rad sa korisnicima

 • 9.00 – 10.00 
 • 11.00 – 13.00

ZA KORISNIKE

KAKO POSTATI KORISNIK?

Knjižničnim fondom Sveučilišne knjižnice mogu se koristiti svi studenti i nastavno osoblje upisani u knjižnicu. Redoviti i izvanredni studenti Sveučilišta u Mostaru upisuju se na temelju osobne iskaznice i indexa.  Ostali korisnici upisuju se uz predočavanje osobne iskaznice. Članstvom u Sveučilišnoj knjižnici korisnik stječe pravo korištenja  knjižnične građe i usluga.

ISKAZNICA

Prilikom upisa u Knjižnicu novom članu izdaje se članska iskaznica.

Članska iskaznica se izdaje za tekuću akademsku godinu.

Ako član Knjižnice izgubi člansku iskaznicu, dužan je odmah prijaviti , njen gubitak, a ako se ista ne pronađe, korisniku se može izdati nova.  Iskaznica je neprenosiva i vrijedi samo za osobu čije je ime na njoj navedeno.

POSUĐIVANJE I REZERVACIJA

Donesite popis naslova koje ste odabrali u knjižnicu i pomoći ćemo Vam pri nalaženju knjiga ili nam pošaljite podatke o odabranim knjigama na e-mail (sveucilisna.knjiznica@sve-mo.ba) knjižnice sa naznakom za rezervaciju te vašim podacima i članskim brojem iskaznice, pa ćemo za Vas rezervirati knjige. Rezervirani naslovi se čuvaju četiri dana od datuma kada korisnik dobije obavijest mailom.

Rok posudbe knjiga je 15 dana, a može se produžiti još dva puta po 15 dana. Ne može se produžiti rok posudbe udžbenika, ispitne literature i primjerak naslova koji je rezerviran.

Produženje roka posudbe član može zatražiti osobno, telefonski ili putem maila.

UVJETI POSUDBE

Knjige koje se mogu posuđivati izvan Knjižnice član može zadužiti uz predočenje članske iskaznice.

U prostorijama Knjižnice mogu se koristiti:

 • Građa smještena u Čitaonici
 • Novine i Časopisi
 • Referentna zbirka ( Enciklopedije, leksikoni, rječnici, atlasi …)
 • Sva bibliografska izdanja

ZAKASNINA

Prekorači li član rok posudbe, a nije pravovremeno zatražio produženje tog roka, dužan je platiti zakasninu u iznosu:

 • 1 mjesec    5 KM
 • 1 do 3 mjeseca   7 KM
 • 3 do 6 mjeseci    10 KM
 • 6 do 12 mjeseci   15 KM
 • 1 godinu i više     25 KM

Naknada za izgubljenu knjigu plaća se u iznosu kupovne cijene knjige, a ukoliko cijena koštanja nije poznata ( utvrđena), ta naknada iznosi 50 KM.

KNJIŽNIČNI KATALOG

Knjižnični katalog predstavlja popis cjelokupne knjižnične građe koju knjižnica posjeduje. Katalozi daju odgovore na pitanja korisnika: koju građu ima knjižnica, koja djela određenog autora posjeduje, koje publikacije iz određenog stručnog područja, koje publikacije o određenoj temi ili predmetu i sl.

Sveučilišna knjižnica je pristupila COBISS organizacijskom modelu povezivanja knjižnica u bibliotečko-informacijskom sustavu uzajamne katalogizacije.

Pomoću COBISS-a zainteresirani korisnici imaju mogućnost putem online informacije saznati o dostupnosti pojedinog primjerka u knjižnici. Knjižnični katalog se može pretraživati na više načina, pomoću imena i prezimena autora, naslova djela, godine izdanja, ključnog pojma…

Upute za pretraživanje knjižničnog kataloga Sveučilišne knjižnice
Katalog (prijelaz na cobiss Sveučilišna knjižnica)

Knjižnice Sveučilišta u Mostaru
Sveučilišna knjižnica                                     web katalog ( otvara cobiss katalog Sveučilišne knjižnice)

           Sveučilište u Mostaru
           Trg hrvatskih velikana 1 88 000 Mostar
           Sveučilišna knjižnica    Kampus II, Rodoč

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet      web katalog
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH

Ekonomski fakultet                    lokalna baza knjižnice
Matice hrvatske bb 88000 Mostar

Građevinski fakultet
Matice hrvatske bb 88000 Mostar

Medicinski fakultet                                       Metelwin katalog
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar

Farmaceutski fakultet
Matice hrvatske bb 88000 Mostar

Filozofski fakultet                           cobiss katalog Filozofskog fakulteta
Matice hrvatske bb 88000 Mostar

Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti
Matice hrvatske bb 88000 Mostar

Pravni fakultet                       cobiss katalog Pravnog fakulteta
Matice hrvatske bb 88000 Mostar

Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike
Matice hrvatske 88000 Mostar

Fakultet zdravstvenih studija            Metelwin katalog
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar

Akademija likovnih umjetnosti 
Kardinala Alojzija Stepinca,   88220 Široki Brijeg

Upute za pretraživanje baza možete pronaći ovdje.