Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet

O nama


Pedesetih godina 20. stoljeća utemeljen je Duhanski institut u Mostaru, a nešto kasnije i Viša poljoprivredna škola koja je obrazovala prve inženjere agronomije. Temelji sustavnoga visokoškolskog obrazovanja i istraživanja na ovome području postavljeni su u travnju 1994. kada je Upravno vijeće Sveučilišta u Mostaru donio odluku o utemeljenju Agronomskoga fakulteta koji je počeo s radom 1. listopada iste godine. Od tada danas Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru izrastao je u respektabilnu obrazovnu i znanstvenu ustanovu čija se djelatnost temelji na obrazovanju i istraživanju na području prirodnih i biotehničkih znanosti, ali i očuvanju ruralnoga područja, ravnoteže u okolišu i tradicijskih vrijednosti.

Prvi naraštaji studenata upisan je 1994./1995. akademske godine na studij općega smjera koji je bio sinteza više disciplina iz područja poljoprivrede, a trajao je osam semestara uključujući praktikum, laboratorij i terensku nastavu. Tadašnji nastavni plan i program u potpunosti je bio usklađen s referentnim studijem na Agronomskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Poljoprivrednome fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a zahvaljujući angažmanu njihovih profesora i suradnika od početka je osiguran i kvalitetan nastavni proces na novoutemeljenome fakultetu u Mostaru.

S vremenom su promjene nastavnog plana i programa pratile razvoj poljoprivredne znanosti i proizvodnje u regiji i svijetu, ali i održavale želju znanstveno-nastavnoga osoblja Fakulteta za prilagodbom studijskih programa najnovijim spoznajama kako bi studenti i budući stručnjaci dobili najnovije spoznaje i potpuno bili spremni za posao koji ih očekuje. Sukladno bolonjskoj reformi visokoga obrazovanja 2005. godine Fakultet je napravio preustroj postojećih studijskih programa prema strukturi 3+2+3, što uključuje preddiplomski studij u trajanju od tri godine (prvostupnik, bachelor), diplomski studij u trajanju od dvije godine (magistar struke) i poslijediplomski, doktorski studij u trajanju od tri godine (doktor znanosti). Od 2007./2008. akademske godine Fakultet je bogatiji za novi studijski program – preddiplomski studij prehrambene tehnologije, čijim se uvođenjem mijenja i ime Fakulteta u Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet. Preddiplomski studij prehrambene tehnologije nastao je kao odgovor na rastuće potrebe tržišta za ovom vrstom visokostručnoga kadra, ali i kao rezultat želje da se na Fakultetu zaokruži proces obrazovanja mladih stručnjaka i budućih proizvođača hrane kojima se od akademske 2012./2013. godine omogućuje nastavak obrazovanja na diplomskome studiju prehrambeno inženjerstvo. Godine 2004. godine Fakultet se preseljava u novi, vlastiti prostor koji je izgrađen donacijama Vlade Republike Hrvatske u krugu nekadašnjega Agronomskog instituta, a kojeg čini 1518,84 m² učioničkog, laboratorijskog i drugog prostora te znatno bolji uvjeti za znanstvenoistraživački i stručni rad. Od iste 2008. godine Fakultet raspolaže i vlastitim pokušalištem u Rodoču, površine 213 ha, u kojemu se provodi redovita praktična nastava, ali i znanstvena istraživanja s područja agronomije i zaštite okoliša. U tim istraživanjima uz djelatnike Fakulteta sudjeluju i studenti koji dio dobivenih rezultata istraživanja rabe za završne, odnosno diplomske radove.

Znanstveni i stručni rad organiziran je u jedanaest zavoda koji kadrovski iz dana u dan jačaju postajući tako sposobni za veće istraživačke zahvate na području prirodnih i biotehničkih znanosti. Nakana je Fakulteta dodatno ojačati znanstvenoistraživački profil i znanstvenu aktivnost angažiranjem mladih znanstvenika koji se uključuju u nastavu i znanstvenoistraživački rad. Istraživanjima koja su se provodila ili se provode u okviru znanstvenih (i ostalih) projekata na Fakultetu prate se zbivanja u svjetskoj znanosti te se održava neprekidna suradnja s domaćim gospodarstvom. Budući da je znanstvenoistraživački rad nedjeljiv od nastavnoga, on je i stalna osnova za inoviranje nastavnih programa i reprodukciju znanstvenoga kadra. Provedena istraživanja znatno su pridonijela unaprjeđenju poljoprivredne znanosti i rješavanju nekih problema domaće poljoprivredne proizvodnje, a znanstveni radovi, nastali na temelju tih istraživanja, objavljeni su u respektabilnim domaćim i inozemnim znanstvenim časopisima, što dodatno potvrđuje njihovu kvalitetu i važnost. Od svoga osnutka Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru jača stručnu i znanstvenu suradnju s referentnim fakultetima i institucijama iz regije. Posebno vrijedi istaknuti suradnju s Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Poljoprivrednim fakultetom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, čiji su profesori i suradnici od početka aktivno uključeni kako u nastavni, tako i u znanstvenoistraživački proces našega fakulteta. Uz navedene, Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet u Mostaru surađuje sa svim fakultetima agronomije i prehrambene tehnologije iz BiH te Fakultetom za kmetijstvo Univerziteta u Mariboru, a uspostavljena je i suradnja s University of Life Science iz Norveške te Fachhochschule Weinstephan iz Njemačke.

Samostalno ili u suradnji s ostalim članicama Sveučilišta u Mostaru, Fakultet organizira i znanstvene simpozije s međunarodnim sudjelovanjem, različite stručne radionice i okrugle stolove čiji se rezultati redovito publiciraju u zbornicima radova, publikacijama i zaključcima. Izdavačka djelatnost Agronomskoga i prehrambeno-tehnološkog fakulteta rezultat je znanstvene i stručne aktivnosti njegovih djelatnika i kao takva od osnutka je pridonosila njegovu razvitku i afirmaciji. Obuhvaća objavljivanje udžbenika i znanstvenih knjiga namijenjenih ponajprije studentima, ali i znanstvenicima i stručnjacima u praksi. U nepunih dvadeset godina tiskano je 17 udžbenika koji su dodatno obogatili inače skroman knjižni fond Fakulteta, a studentima omogućili lakši pristup literaturi. Djelatnici Agronomskoga i prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Mostaru održavaju i stručna predavanja čiji je cilj popularizacija poljoprivredne struke, očuvanje ruralnoga područja, ravnoteže u okolišu i tradicijskih vrijednosti područja u kojemu djeluju.

Upravu Fakulteta čine dekan, prodekan za nastavu i prodekan za znanost i međunarodnu suradnju, a stručno tijelo predstavlja Znanstveno-nastavno vijeće, koje čine svi redoviti i izvanredni profesori, docenti te nastavnici i suradnici izabrani u nastavna i suradnička zvanja, kao i predstavnici studenata. Studentske predstavnike bira fakultetska podružnica Studentskoga zbora i oni su punopravni članovi Znanstveno-nastavnog vijeća koji aktivno sudjeluju u donošenju svih odluka.

KONTAKT
PODACI


Adresa:

Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH

Telefon:

+387 (0) 36 337 102

Fax:

+387 (0) 36 337 105

E-mail:

aptf@sum.ba

Transakcijski račun:

3381002200282256 UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Web:
http://aptf.sum.ba/hr/

NOVOSTI S FAKULTETA

Agronomski i prehrambeno – tehnološki fakultet (APTF) Sveučilišta u Mostaru predstavio je dosadašnje rezultate projekta Mediterranean Diet - When Brand Meets Peoples (MD.net). Projekt je dio Interreg MED Programme financiranog od strane Europske Unije, a Sveučilište u Mostaru (APTF) sudjeluje kao jedini partnerNa Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru održana je javna rasprava o osnivanju sveučilišnog diplomskog Studija nutricionizma. Nastavni planovi i programi Studija izrađeni su prema Bolonjskom sustavu i usklađeni s planovima i programima sveučili&scSeminar o temi „SMILJE – nove perspektive održivog i profitabilnog razvoja“ bit će održan u amfiteatru Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.  Predavanje će održati prof. Joachim Martin Henglein u 9.00 sati.

Cilj seminara je ukazati na mnoštvo mogućnosti održivogSveučilište u Mostaru rezidbom vinograda obilježilo je početak radova u sveučilišnom vinogradu u Pokušalištu Rodoč.

Rektor Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Zoran Tomić je istaknuo da je vrijeme započeti proces rezidbe kako bi se pripremili vinogradi i stavili u svoju funkciju, kako to i