Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet

O nama


Prvo organizirano izučavanje ekonomskih znanosti u Mostaru započelo je u Centru za obrazovanje studenata uz rad koji je u akademskoj 1961./1962. godini utemeljio Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu. U ono vrijeme bio je to jedini mogući odgovor na potrebe izgradnje i jačanja ekonomske osnove društva. Taj je Centar postojao do 1964. godine, kada je prestao raditi zbog ocjene da je potreban adekvatniji i kompletniji organizacijski oblik za izobrazbu ekonomista. Novi sustav izobrazbe ekonomista utemeljen je 8. studenoga 1971., kada je u Mostaru počela visokoučilišna izobrazba studenata ekonomske struke na Odjelu Ekonomskoga fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Nastava je izvođena u ondašnjoj Školi učenika u privredi do veljače 1973. godine, kada je Odjel dobio sadašnju zgradu. Pet godina nakon osnivanja Odjela Ekonomskoga fakulteta Univerziteta u Sarajevu, u rujnu 1976. godine Odlukom Skupštine općine Mostar utemeljen je Ekonomski fakultet kao samostalna visokoučilišna ustanova. Ekonomski fakultet postao je ugledna visokoučilišna ustanova na kojoj se stjecalo obrazovanje na četverogodišnjemu studiju (Vll/l stupanj), a akademske 1991./1992. godine upisan je i prvi naraštaj studenata poslovne škole (VI/1 stupanj stručne spreme). Vremenom se jačanjem fizičkih i ljudskih resursa stekla ukupna površina korisnog prostora od oko 2350 četvornih metara s 8 učionica za studente i 26 kabineta za nastavnike i asistente, formirana je i fakultetska knjižnica, a opremljene su i dvije računalne učionice.

Osim izvođenja nastave Fakultet kontinuirano sudjeluje u organizaciji znanstvenih skupova i konferencija, a njegovi djelatnici sudjeluju na domaćim i međunarodnim skupovima, objavljuju stručne i znanstvene radove u domaćim i inozemnim publikacijama. Ekonomski fakultet tijekom svojega postojanja poticao je i potiče razvoj vlastite izdavačke djelatnosti te se pojavljuje kao nakladnik knjiga i zbornika radova. Također potiče rad studentskih organizacija, što se najbolje očituje u višegodišnjemu objavljivanju studentskoga lista SEF.

Znanstveno-istraživačka djelatnost Fakultet ogleda se i u osnivanju Ekonomskog instituta 1994. godine. Djelatnici Fakulteta aktivno sudjeluju u istraživačkim projektima propitujući i unaprjeđujući različite područja poslovnog okruženja svih dijelova ekonomije (mala i srednja poduzeća, javni sektor, nevladin sektor, računovodstvo i revizija). Kao rezultat toga je objavljivanja teorijskih i empirijskih rezultata istraživanja u časopisu visoke izvrsnosti indeksiranome na svjetskim priznatim bazama pod nazivom Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru (Journal of Economy and Business). Prvi broj ovoga Zbornika objavljen je 1983. godine. U njegovoj novijoj povijesti doživio je bitne promjene, 2007. godine dobio broj periodične publikacije ISSN; 2010. uvršten je u bazu EconLit, a 2011. u bazu EBSCO publishing. Zbornik radova ima međunarodno uredništvo koje čine priznati i potvrđeni istraživači i predavači na području makroekonomije, financija, računovodstva, marketinga, informatike, menadžmenta.

Ekonomski je fakultet organizator i izvođač Programa za stjecanje računovodstvenih i revizorskih profesionalnih zvanja po ovlasti Komisije za računovodstvo i reviziju Bosne i Hercegovine. Također intenzivno uspostavlja i unaprjeđuje suradnju s gospodarstvom. Temeljna uloga Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru jest osigurati kvalitetno obrazovanje koje će zadovoljiti potrebe društvene zajednice. Na Fakultetu je započet proces osiguranja kvalitete poradi razvijanja usporedivih kriterija i metodologija na temelju kojih bi se mogla ocjenjivati izvrsnost i uspoređivati s drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu. U ovim procesima kao poseban izazov nameću se mobilnost nastavnika i studenata, prepoznatljivost, međuinstitucionalna suradnja, zajednički istraživački programi, cjeloživotno učenje, te povezanost s gospodarstvom.

KONTAKT
PODACI


Adresa:

Matice hrvatske b.b., 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina

Telefon:

00387 36 355 100,
00387 36 355 101,
00378 36 355 130

Fax:

+387 (0)36/ 355-130

E-mail:

dekanat@ef.sum.ba

Transakcijski račun:

3381002200372369, UniCredit Bank BiH, d.d. Mostar

Web:
http://ef.sum.ba/

NOVOSTI S FAKULTETA

Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru održano je predavanje mr. sc. Helene Habdija o temi „Promjena smjera: Što je za mene uspjeh?“.

Mr. sc. Habdija je istaknula kako je uspjeh ovisi o svakome od nas. „Ono što je za mene uspjeh nije za nekog drugog, jer nas potpuno drugačije vrijednosti noseNa Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru bit će održano predavanje mr. sc. Helene Habdija o temi „Promjena smjera: Što je za mene uspjeh?“ 16. svibnja u 12.00 sati u učionici 214.

Mr. sc. Helena Habdija je edukator, organizator i dizajner radionica i programa, trener predavač i moderator konferencija. Od 201Povodom obilježavanja Dana Europe na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u sklopu kolegija Ekonomske integracije u Europi održano je prigodno tematsko predavanje.

Predavanje je održao prof. dr. sc. Branimir Skoko, a tema je bila „Integracijski procesi u Europi“.

Ekonomski fakultet Sveučilišta u MostPredsjednik Uprave UniCredit banke d.d. Mostar gosp. Dalibor Ćubela održao je gostujuće predavanje pod nazivom „Stay humble work hard” na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Kroz svoje predavanje ispričao je svoj profesionalni put, stavljajući naglasak na sve ono što smatra da je bilo važno na njegovom os