Farmaceutski fakultet

Farmaceutski fakultet

O nama


Farmaceutski fakultet Sveučilišta u Mostaru osnovan je 2011. godine, odlukom Upravnog vijeće Sveučilišta. Otvaranje ovakvoga fakulteta imalo je strateško značenje kako za Sveučilište, tako i za zdravstveni sustav uopće. Njegovo je poslanje školovanje i osposobljavanje stručnjaka kompetentnih za istraživanje, razvoj, pripremu, čuvanje, rukovanje i distribuciju lijekova, odnosno pružanje usluga na svim područjima farmaceutske djelatnosti. Studiji farmacije u Bosni i Hercegovini postoje na sveučilištima u Sarajevu, Tuzli i Banjoj Luci. Međutim, broj magistara farmacije što su ih iznjedrili spomenuti fakulteti nije bio dovoljan da bi zadovoljio potrebe i zahtjeve brzoga razvoja farmaceutske industrije te se javio deficit ovih stručnjaka. Cilj je Fakulteta osigurati kontinuirano obrazovanje i osposobljavanje studenata, budućih ljekarnika, koji će pridonositi zdravstvenoj zaštiti pacijenata služeći se sredstvima i metodama farmaceutskih i srodnih prirodnih znanosti. Studenti farmacije stječu znanja i vještine za aktivno sudjelovanje u promociji zdravlja, prevenciji i liječenju bolesti.

Koncepcija razvitka i misija Sveučilišta u Mostaru oslanja se na tradiciju europskih sveučilišta, posebice onih u Republici Hrvatskoj te su nastavni planovi i programi usuglašeni s planovima i programima odgovarajućih europskih sveučilišta usklađenih s načelima Bolonjske deklaracije. Zbog suvremenoga pristupa planu i programu, oblicima nastave i znanstvenoistraživačkoj orijentaciji Farmaceutski fakultet osigurava kvalitetu i istovrsnost studija s Farmaceutskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu te usporedivost sa sličnim programima u Europi. Farmaceutski fakultet Sveučilišta u Mostaru izvodi integrirani petogodišnji studij farmacije, koji je usmjeren na studenta, integrira temeljne znanosti, izvrsno obrazovanje, stručne standarde i etička načela te priprema studente za sve izazove što ih postavlja moderna farmacija. Studij čine 52 obvezna kolegija sa seminarima i/ili vježbama iz obveznih kolegija. Diplomski studij farmacije provodi se kao jedinstveni studij i traje 5 godina, odnosno 10 semestara, a pohađa se kao redoviti studij. Zasebnu cjelinu čini stručna praksa koja se odvija kroz sve studijske godine. Nastavni planovi sadrže ECTS bodovni sustav (European Credit Transfer System) koji će omogućiti mobilnost studenata i nastavnika u usklađenome sustavu visoke naobrazbe u Europi. Ukupne obveze studenta u nastavi mogu biti najviše 30 sati tjedno. Student koji završi redoviti program Farmaceutskoga fakulteta osigurava za 10 semestara 300 ECTS bodova ili 30 ECTS bodova po semestru. Obranom završnoga diplomskog rada stječe naziv magistra farmacije.

Novoutemeljenomu fakultetu nesebičnu su pomoć pružili Fakultet prirodoslovno- matematičkih i odgojnih znanosti te Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru. Omogućili su prostor i nastavni kadar za izvođenje nastave, što je bilo ključno za prve korake i razvoj Fakulteta. Danas se dio nastave i laboratorijskih vježbā, koji je vezan za medicinske predmete, izvodi na Medicinskome fakultetu, dok se ostala nastava izvodi u predavaonicama i laboratorijima FPMOZ-a u Mostaru.

Iako je Farmaceutski fakultet na početku svoga puta te je financijski i prostorno ograničen, entuzijazma ne nedostaje ni u nastavnika ni u studenata. Silnim trudom, zalaganjem i voljom studenata Farmaceutskoga fakulteta u Mostaru svjetlo dana ugledao je i studentski list Placebo. Također se počela opremati i knjižnica Farmaceutskoga fakulteta. Budućnost i napredak Fakulteta ovise o osiguranju kvalitete studiranja koja nije moguća bez vlastitoga prostora, stvaranja nastavnoga kadra, znanstvenoistraživačke djelatnosti i međunarodne suradnje, stoga je u bliskoj budućnosti planirana i nova zgrada Farmaceutskog fakulteta.

KONTAKT
PODACI


Adresa:

Matice hrvatske bb, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina

Telefon:

(+387) 36 312 791

Fax:

(+387) 36 312 791

E-mail:

farf@sum.ba

Transakcijski račun:

3381302231909479

Web:
http://farf.sum.ba/

NOVOSTI S FAKULTETA

U sklopu obilježavanja Svjetskog dana hipertenzije i javnozdravstvene kampanje "Euromelanoma day" studenti i djelatnici Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru sudjelovali su u Mepas Mall-a u kampanji kojom su građane, studente i sve zainteresirane htjeli upoznati s problemima hipertenzije i opasnostima melanoma.

HipertenzijaU Mostaru će se ove godine organizirati Euromelanoma dan - pregledi madeža 17. i 18. svibnja u Mepas Mall-u. Potporu akciji pružili su studenti i djelatnici Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

S ciljem što većeg odaziva građana akcija će se održavati 17. svibnja u vremenu od 12.00 do 18.00 sati i 18. svibnja u vreDjelatnici i studenti Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru obilježavat će Svjetski dan hipertenzije 17. svibnja u od 12.00 do 14.00 sati na prvom katu Mepas mall-a.  

Profesore, studente i građane  će prigodnim edukacijama i savjetovanjima upoznati s hipertenzijom. Namijenjena je svima koji žele znati višeU organizaciji Sveučilišta u Mostaru Farmaceutskog fakulteta održan je tečaj "Primjena kortikosteroidnih lijekova u svakodnevnoj praksi"  u okviru potrebe za trajnom izobrazbom magistara farmacije.

Tečaj je kao glavni sponzor podržala domaća farmaceutska kuća "FARMAVITA d.o.o.", čiji su se predstavnici pridružili kao gosti i j