Fakultet strojarstva računarstva i elektrotehnike

Fakultet strojarstva računarstva i elektrotehnike

O nama


Postojanje i neprekidni rast Fakulteta strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru kroz proteklih više od pedeset godina najpotpunije svjedoči o afirmaciji uloge namijenjene ovoj visokoškolskoj ustanovi, o ispunjenosti njezine obrazovne i znanstvene funkcije. Godine 1959. Zakonom Izvršnog vijeća NR BiH utemeljena je Visoka tehnička škola mašinske struke (VTŠ MS), preteča današnjega Fakulteta. Iz spomenutoga zakona, kao i iz naše stvarnosti, vidljivo je da je od početka pa do danas Fakultet bio usko povezan s gospodarstvom i ukupnim društvenim okružjem tako da su njegovu fizionomiju i napredak uvjetovale aktualne potrebe razvitka Mostara, Hercegovine i šire regije. O tome najbolje svjedoči prvi i današnji nastavni plan i program studija, ali i činjenica da je velik dio nastavnoga i asistentskoga kadra angažiran iz kombinata „SOKO“. Nije nebitno spomenuti da se nakon kvalifikacijskoga ispita u prvu školsku godinu 1959./1960. upisalo 46 polaznika i svi su bili iz proizvodnoga ciklusa.

Nakon osnivanja ova je ustanova doživljavala različite transformacije te organizacijske i pravne ustroje. Godine 1976. postaje samostalnom visokoškolskom ustanovom pod imenom Mašinski fakultet u sastavu tadašnjega Univerziteta „Džemal Bijedić“, a godine 1992. Fakultet mijenja ime u Strojarski fakultet. Svjesni činjenice kako je sustav obrazovanja s jedne strane u uskoj vezi s tehnološkim razvitkom, a s druge strane sa društvenim promjenama koje se neminovno stalno događaju u svijetu, Fakultet je akademske 2002./2003. godine okrenuo novu stranicu svoje povijesti. Pokrenut je studij računarstva uz postojeći studij strojarstva, što je uvjetovalo i promjenu naziva fakulteta u Fakultet strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru. Danas, kad je svijet ovisan o tehnici, više nego ikada dolazi do izražaja svrsishodno i pravodobno prilagođivanje visokoga obrazovanja potrebama društva općenito. Otvaranjem studija računarstva i osuvremenjivanjem studija strojarstva, poštujući načela Bolonjske deklaracije, Fakultet u kontinuitetu nastoji odgovoriti izazovima nadolazećega vremena. Od 2017. godine pokrenut je studij elektrotehnike, pri čemu Fakultet mijenja ime u Fakultet strojarstva, računarstva i eletrotehnike. Otvoren je i laboratorij za osnove elektrotehnike na čijem su otvaranju prisustvovali brojni uzvanici iz akademske zajednice, politike, gospodarstva, kao i kolege sa srodnih tehničkih fakulteta. Dostignuti stupanj razvitka u izobrazbi, istraživanjima i pružanju usluga svrstao je Fakultet u red respektabilnih obrazovnih i znanstvenih ustanova, i to ne samo na lokalnoj razini nego i u međunarodnim relacijama.

Prihvaćajući spoznaju da su međunarodne znanstvene konferencije u suvremenome svijetu jedan od osnovnih načina globalnoga prijenosa znanja i tehnologija s jedne i kristalizacijska točka povezivanja i međusobnoga oplemenjivanja znanosti i gospodarstva s druge strane, Fakultet je postao prepoznatljiv i cijenjen po organiziranju konferencija – počevši još od prvih kao što je „Proučavanje i mjerenje rada“ (1979.) do već afirmirane „Upravljanje poslovnim sustavnima – UPS“ (prva 1997. godine) u suradnji s međunarodnom asocijacijom DAAAM International Vienna iz Beča. Danas Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike kao ustrojbena jedinica Sveučilišta u Mostaru svoju ulogu realizira kroz tri edukacijska ciklusa (preddiplomski, diplomski i poslijediplomski) i istraživanja čiji je cilj oplemenjivanje procesa obrazovanja i provedba rezultata u gospodarstvu.

Znanju se na Fakultetu pristupa kao glavnomu resursu koji se dijeljenjem uvećava i obnovljivom izvoru čiji se potencijali rabe za održavanje konkurentne prednosti na tržištu. Sinergija ideja, znanja i novih tehnologija primjenjiva u obrazovnome i znanstvenoistraživačkome procesu koja rezultira inovativnim gospodarstvom put su potpunije afirmacije Fakulteta kao kompetentne visokoškolske ustanove. Suvremeni smjerovi razvoja i tržišnoga gospodarstva nametnuli su i na Fakultetu potrebu izraženijega i učinkovitijega povezivanja znanstvenoistraživačkoga rada i sustava obrazovanja na svim razinama. Povijest Fakulteta strojarstva i računarstva obilježena je i vrlo bogatom i plodnom izdavačkom djelatnošću. U mnoštvu udžbenika, stručnih knjiga i znanstvenih publikacija ističu se i monografska izdanja koja prate stasanje i rast Fakulteta:
Naših dvadeset godina (1959. – 1979.)
Mašinski – Strojarski fakultet u Mostaru (1959. – 1989.)
Četrdeset godina Strojarskog fakulteta u Mostaru (1959. – 1999.)
Pedeset godina Fakulteta strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru (1959. – 2009.)
Za potpunije spoznavanje unutarnje strukture Fakulteta i njegovih značajkā važne su publikacije pod nazivom „ECTS vodič studija“ među kojima se ističe Informacijski paket – ECTS vodič kroz preddiplomske i diplomske studije.

Vizija Fakulteta je postati modernom, autoritativnom visokoškolskom institucijom koja će biti uključena u zajednički visokoškolski europski prostor, što uključuje spremnost za razmjenom rezultata istraživanja te isticanje želje za partnerstvom s različitim gospodarskim subjektima. U realnome vremenskom roku, Fakultet će obrazovati studente spremne za dizajn proizvoda i suvremenu proizvodnju, koji će svojim znanjima povećavati konkurentnost gospodarskih subjekata na globalnome tržištu.

KONTAKT
PODACI


Adresa:

Matice hrvatske b.b., 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina

Telefon:

+387 (36) 337-001

Fax:

+387 (36) 337-012

E-mail:

office@fsre.sum.ba

Transakcijski račun:

3381002200245881., UniCredit Bank BiH, d.d. Mostar

Web:
http://fsre.sum.ba/

NOVOSTI S FAKULTETA

Rektor Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Zoran Tomić sastao se u prostorijama rektorata s članovima FSRacing Team Mostar, studentima Fakulteta strojarstva, računarstva i elektrotehnike (FSRE).

Sastanku su prisustvovali i prorektor za znanost i razvoj prof. dr. sc. Ivo Čolak, prorektor za međusveučilišnu suradnju prof. dr.Dizajnirajte sve što zamislite korištenjem moćnih CAD alata

Edukacije za područje 2D skiciranja & 3D Modeliranja

Sveučilište u Mostaru, Fakultet strojarstva računarstva i elektrotehnike organizira edukacije iz područja 2D skiciranja & 3D Modeliranja. Prijavite se na edukaciju i korištenjem CADizajnirajte sve što zamislite korištenjem CAD alata

Novi termin za prijave na edukacije za područja 2D skiciranja & 3D Modeliranja

Sveučilište u Mostaru, Fakultet strojarstva računarstva i elektrotehnike organizira edukacHrvatski fizičar prof. dr. sc. Neven Bairišić održao je predavanje na temu “Novi materijali za novi svijet” u sklopu projekta 'Science Square' na Fakultetu strojarstva, računarstva i elektrotehnike Sveučilišta u Mostaru.

Profesor Barišić studentima je istaknuo važnost novih materijala u teh