Građevinski fakultet

Građevinski fakultet

O nama


Do kraja sedamdesetih godina prošloga stoljeća postojao je samo jedan građevinski fakultet u Bosni i Hercegovini, onaj sarajevski. Tadašnje povećane potrebe za visokoobrazovanim kadrovima graditeljske struke u regiji dovele su do stvaranja podloge za otvaranje Građevinskoga fakulteta u Mostaru. U siječnju 1978. godine izrađen je Elaborat o opravdanosti osnivanja Građevinskog fakulteta u Mostaru koji je sadržavao dokaze o dugoročnoj potrebi za visokoobrazovanim kadrovima iz područja građevinarstva, a nakon toga predstavljen je okvirni program znanstveno-nastavnoga i znanstvenoistraživačkoga rada. Šesnaest je radnih organizacija i poduzeća prihvatilo tadašnji Samoupravni sporazum kojim su jamčile osiguranje sredstava za početak rada i osnovnu djelatnost Fakulteta.

U ime šesnaest suosnivača tri su organizacije bile zadužene za poslove oko konačnoga konstituiranja: Hidroelektrane na Neretvi, G. P. Hercegovina i Hidroelektrane na Trebišnjici. Ove su organizacije 20. srpnja 1978. donijele Odluku o osnivanju Građevinskog fakulteta u Mostaru. Nakon toga formirana je tzv. Komisija matičara koja je donijela privremeni plan i program, privremena pravila studija, izvršila izbor prvih deset nastavnika i suradnika i raspisala natječaj za upis 160 studenata na prvu godinu studija. U prosincu, točnije 11. prosinca 1978., dobiveno je Rješenje o davanju suglasnosti za početak rada Građevinskog fakulteta. Zbog toga je od utemeljenja pa sve do danas, 35 godina poslije, za Dan Fakulteta određen upravo datum 11. prosinca. Prva je sjednica Fakultetskoga vijeća održana 27. travnja 1979. godine na kojoj je za prvoga dekana imenovan Hrvoje Soče.

Nakon osnutka Građevinski je fakultet bio podstanarom u prostorijama drugih fakulteta. Privremeno prostorno rješenje pronašlo se zakupom dijela prostorija u zgradi tadašnjega Đačkog doma. Adaptacijom 1016 četvornih metara u Đačkome domu krajem ljeta 1981. dekanat, administracija i dvije završne godine počele su raditi u ovim prostorijama. Poslije je Građevinski fakultet dodatnom kupnjom i adaptacijom novoga prostora u Đačkome domu povećao svoje prostorne kapacitete.

Već je drugi naraštaj studenata imao dva smjera na završnim godinama, konstrukcijsko- izvođački i hidrotehnički. Sve do početka rata na Fakultetu su ostala ova dva smjera. Trajanje studija od akademske 1988./1989. godine povećava se s osam na devet semestara, nakon čega se pristupa izradi diplomskoga rada.

Unatoč teškim ratnim uvjetima, djelovanje Fakulteta prekinuto je samo u razdoblju od travnja do srpnja 1992. godine. U ratnome i poslijeratnome razdoblju dolazi do izmjena nastavnih planova i programa te njihova usuglašavanja s referentnim fakultetom, Građevinskim fakultetom u Splitu. Uz Građevinski fakultet u Splitu, važnu ulogu u razvoju Građevinskog fakulteta imao je Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike Sveučilišta u Mostaru. Akademske 1999./2000. godine pokrenut je stručni studij građevinarstva i geodezije stupnja VI/1 pa su u sljedećih nekoliko godina uz diplomirane inženjere građevinarstva promovirani i inženjeri geodezije i građevinarstva. Građevinski je fakultet prvi na Sveučilištu u Mostaru uveo internetsku prijavu ispita i omogućio cjelodnevni internetski pristup svojim studentima u računalnim učionicama.

Kao i na cijelome Sveučilištu, od akademske 2004./2005. godine nastava je i na Građevinskome fakultetu započela po novome sustavu usklađenome s načelima Bolonjske deklaracije, pri čemu je pokrenut sveučilišni studij građevinarstva kroz dva ciklusa: preddiplomski studij u trajanju od tri godine (180 ECTS bodova) i diplomski studij u trajanju od dvije godine (120 ECTS bodova). Od tada je nastava najvećim dijelom usklađena s referentnim Građevinsko-arhitektonskim fakultetom iz Splita, odnosno s građevinskim fakultetima unutar Delft University iz Nizozemske i ETH Zuerich iz Švicarske. Također je 2006. godine formirana Udruga hrvatskih građevinskih fakulteta koju čine građevinski fakulteti iz Mostara, Osijeka, Rijeke, Splita i Zagreba. Udruga je registrirana u Zagrebu i preko nje se usklađuju nastavni planovi i programi te se regulira status nastavnika i studenata u okviru ostvarivanja suradnje između naznačenih pet građevinskih fakulteta koji izvode nastavu na hrvatskome jeziku. Od akademske 2017./18. godine izvodi se preddiplomski sveučilišni studij arhitekture i urbanizma.

Još od 2000. godine na Fakultetu se redovito održavaju znanstvena i stručna predavanja pod nazivom Znanstveni sati, a dosad su nastupili brojni predavači s domaćih i međunarodnih sveučilišta. Također su održani brojni znanstveni skupovi, okrugli stolovi, konferencije od kojih vrijedi izdvojiti međunarodne znanstvene simpozije Modeliranje konstrukcija koji je održan u studenome 2008. godine u povodu tridesete obljetnice Fakulteta, te „40 for the FUTURE“ održan studentome 2018. godine u povodu četrdesete obljetnice. U člancima s ovim simpozija okupljeni su relevantni znanstvenici iz cijeloga svijeta kako bi se odabrana tema što cjelovitije obradila, a u radu međunarodnim znanstvenim odbora sudjelovali su znanstvenici iz dvadeset država sa šest kontinenata.

Nastavku poslijeratnoga snažnog razvitka Građevinskoga fakulteta nemjerljivo je pridonijela izgradnja vlastite nove zgrade. Trideseta je obljetnica Fakulteta 2008. godine, kad je otvorena nova zgrada i zaokružena tri desetljeća podstanarstva, označila prekretnicu u povijesti Građevinskoga fakulteta. To je bio novi početak, nova stranica na putu izrastanja u modernu znanstvenu instituciju prepoznatljivu kako po izobrazbi kvalitetnoga inženjerskog kadra, tako i po znanstvenim i stručnim projektima i dostignućima.

KONTAKT
PODACI


Adresa:

Matice hrvatske bb, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina

Telefon:

+387 36 355000

Fax:

+387 36 355001

E-mail:

gf@sum.ba

Transakcijski račun:

3381002200354521

Web:
http://gf.sum.ba/

NOVOSTI S FAKULTETA

Na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru održan je Dan otvorenih vrata. Gostima, srednjoškolcima i njihovim profesorima, tom prilikom organizirana je izložba radova studenata Sveučilišnog preddiplomskog studija arhitekture i urbanizma, predavanje o mostovima u Mostaru i natjecanje u modeliNa Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru održana je javna rasprava i predstavljanje Elaborata u sklopu osnivanja sveučilišnog preddiplomskog Studija geodezije i geoinformatike. Ovaj Studij pripada polju geodetskog inženjerstva unutar područja tehničkih znanosti i razvijen je u okviru dvaju temeljU sklopu Strategije razvoja Sveučilišta u Mostaru, Akcijskog plana za kalendarsku 2019. godinu i aktivnostima SUMIT-a, na Građevinskom fakultetu je održano predavanje o e-učenju.

U okviru predavanja nastavnom osoblju Građevinskog fakulteta su prezentirani primjeri dobre prakse, priprema i organizacija e-kolegija te uloga SUMIT-a u implemen