Medicinski fakultet fakultet

Medicinski fakultet fakultet

O nama


Jedna od rijetkih ustanova u BiH koja je primijenila u Europi prihvaćen i željen model korespondiranja tržišnih potreba s obrazovnom ustanovom jest Klinička bolnica Mostar. Potrebu za cjelovitom medicinskom skrbi na području Hercegovine i njoj susjednih mjesta nije mogla zadovoljiti samo Klinička bolnica Mostar. Vrhunski liječnici nerijetko su tek „posuđivani“ iz većih središta susjedne Republike Hrvatske pa nije bilo teško zaključiti da se vizija postanka respektabilne kliničke bolnice ne će moći ostvariti bez kvalitetnoga vlastitog kadra. Sveučilište u Mostaru odlučilo je 1997. godine napraviti hrabar i hvale vrijedan korak – osnovati Medicinski fakultet u Mostaru.

Čelnici Sveučilišta i profesori budućega fakulteta odlučili su postaviti temelje obrazovnoj ustanovi koja će stvarati naraštaje liječnika kojima će se ponositi matični im fakultet, ali i svekolika društvena zajednica. Trebalo je samo osam godina od osnutka da ova ustanova dobije epitet najboljega fakulteta u Bosni i Hercegovini. Naime, europski tim u okviru Tempus projekta DIKTUM, vodeći se kriterijima kvalitete plana i programa, prostora, opreme, kadra i usuglašenosti fakulteta s bolonjskim procesom, ocijenio je 2005. godine najboljim u Bosni i Hercegovini Medicinski fakultet u Mostaru.

Osiguravajući kvalitetu koja se može mjeriti standardima Europskoga visokoobrazovnog prostora, Fakultet neprestano održava zavidnu reputaciju ne samo u Bosni i Hercegovini nego i u regiji pa iz godine u godinu raste zanimanje studenta ne samo iz Bosne i Hercegovine nego i iz susjednih zemalja za studiranje na mostarskome Medicinskom fakultetu. Postignut je prvotni cilj. Klinička bolnica Mostar postaje Sveučilišnom kliničkom bolnicom koju godinama nakon osnutka Medicinskoga fakulteta u Mostaru svojim zavidnim liječničkim postignućima predstavljaju i promoviraju upravo liječnici, magistri i doktori znanosti s Medicinskoga fakulteta u Mostaru, a medicinski sustav u Hercegovini postaje respektabilan ne samo u BiH nego i u široj regiji.

Djelatnici Medicinskoga fakulteta u Sveučilišta u Mostaru nastoje uskladiti planove i programe sa zdravstvenim potrebama u suvremenome svijetu imajući neprestano pred očima Hipokratova načela te najsuvremenija medicinska dostignuća. Kao i sva visoka učilišta koja rade po principima Bolonjske deklaracije, mostarski Medicinski fakultet svojim studentima nudi obrazovanje po usporedivim kriterijima, nudi mobilnost koja olakšava razmjenu znanja, a time i veću konkurentnost na europskome tržištu. Jamačno, kvaliteta Medicinskoga fakulteta u Mostaru ne ogleda se samo u primanju najboljih učenika iz srednjih škola, nego se potvrđuje u djelotvornosti studija, u primjerenosti i u provedbi odabranoga nastavnog plana i programa, stručnoj zastupljenosti, usporedivosti s drugim sveučilišnim središtima te u motiviranosti i zainteresiranosti studenata. Izvor njihove motiviranosti nesumnjivo leži i u opredjeljenju Medicinskoga fakulteta za međunarodnom suradnjom, kontaktima, razmjenama iskustava, učenjem od drugih, prepoznavanjem dobroga i vrijednoga, uzimanjem i davanjem bez zadrške. To je mlade ljude s ovoga fakulteta „odvelo“ u svijetu priznata medicinska središta, od Austrije, Njemačke, Švedske do Amerike, te im je omogućilo susret s medicinskim autoritetima iz svih krajeva svijeta ovdje u Mostaru, na Medicinskome fakultetu i Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar.

Studenti Medicinskog fakulteta sa stečenim znanjem tijekom obrazovnoga procesa na Sveučilištu te nakon praktičnoga rada u različitim europskim i svjetskim centrima svoje stručno, ali i znanstveno usavršavanje mogu postići na Medicinskome fakultetu u Mostaru ili odlazeći na specijalizaciju u najpoznatija medicinska središta. Dakako, ovu aktivnost ostvaruju u suradnji i prema potrebama Kliničkoga bolničkog centra u Mostaru. Njegov je cilj dobiti što više obrazovanih mladih ljudi koji će svakodnevno podizati kvalitetu njegovih usluga.

Kruna znanstvenomu i stručnomu zamašnjaku svakako je akademska titula doktora znanosti iz područja medicinskih znanosti, koja se na Medicinskome fakultetu u Mostaru kao članici ORPHEUS-a (Organisation for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in the European System) stječe nakon završetka doktorskoga studija koji je usklađen s programima europskoga edukativnoga medicinskog, zdravstvenog sustava.

Zahvaljujući svomu obrazovanju i upoznavanju s praksom velikih medicinskih centara, djelatnici mostarskoga Medicinskog fakulteta spoznali su važnost nastavka komunikacije i suradnje sa svojim kolegama, asistentima, profesorima, ali i sadašnjim i bivšim studentima te su prije pet godina osnovali i Alumni Medicinskoga fakulteta. Ciljevi su se sami nametnuli: njegovanje poštovanja, zahvalnosti i odanosti prema Medicinskomu fakultetu Sveučilišta u Mostaru, njegovanje tradicije Fakulteta, promicanje ugleda Fakulteta u zemlji i inozemstvu, pomaganje nastavnoga, znanstvenoga i stručnoga rada na Fakultetu, rad na stvaranju uvjeta za razvoj i napredak Fakulteta, stvaranje i njegovanje veza među doktorima medicine Fakulteta kao i razvitak ugleda i etike liječničkoga poziva, raspravljanje o znanstvenim i stručnim problemima medicinske struke i zauzimanje stava o njima, poticanje i razvitak suradnje Fakulteta s drugim znanstvenim, stručnim, obrazovnim, razvojnim i istraživačkim organizacijama te suradnja sa sličnim društvima u zemlji i inozemstvu, a sve to u skladu tijekom povijesti mijenjane Hipokratove prisege.

Uz šestogodišnji integrirani studij medicine, pokrenut je i studij dentalne medicine, od akademske 2018./19. godine pokrenut je i studij medicine na engleskom jeziku (Medical Studies in English).

KONTAKT
PODACI


Adresa:

Kralja Petra Krešimira IV bb, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina

Telefon:

+387 36 335 600

Fax:

E-mail:

mef@sum.ba

Transakcijski račun:

3381002200333181 Unicredit bank dd Mostar
IBAN : BA393380604810988194 Unicredit bank dd Mostar
SWIFT: UNCRBA 22
1544602008103198 Intesa Sanpaolo banka dd BiH Sarajevo
IBAN: BA391544602008103198 Intesa Sanpaolo banka dd BiH Sarajevo
SWIFT: UPBKBA 22

Web:
http://mef.sum.ba/

NOVOSTI S FAKULTETA