Pravni fakultet

Pravni fakultet

O nama


Nekada su studenti iz Hercegovine pravnu izobrazbu stjecali najprije u vanjskim središtima, i to vrlo brzo nakon pojave prvih pravnih fakulteta, a potom i na školama na hrvatskim područjima (na početku u Zagrebu, Dubrovniku, Zadru, Varaždinu, a potom i u Splitu, Osijeku, Rijeci). Pravni fakultet u Sarajevu, kao najstariji pravni fakultet u BiH, utemeljen je 20. kolovoza 1946. i on je važan za današnji Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru. Naime Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru kao Odjeljenje Pravnog fakulteta u Sarajevu počeo je raditi 1971. godine, a kao samostalna visokoškolska ustanova Fakultet djeluje od 15. studenoga 1976. Kao članica Sveučilišta u Mostaru Pravni fakultet ustrojava i izvodi sveučilišne studije, znanstveni i visokostručni rad s područja pravnih znanosti. Na Fakultetu djeluju: Katedra državnopravnih znanosti, Katedra građanskoga prava, Katedra kaznenoga prava, Katedra za povijest prava i države i Katedra za ekonomske znanosti.

Katedrom upravlja voditelj katedre kojega imenuje Znanstveno-nastavno vijeće na razdoblje od dvije godine.

Pravni institut kao stalna članica Sveučilišta u Mostaru utemeljen je Odlukom Senata Sveučilišta 1996. godine.

U ratnom razdoblju veliku pomoć Fakultetu su pružili pravni fakulteti u Splitu i Osijeku te se uspio održati kontinuitet znanstveno-nastavnoga procesa. Zbog ratnih djelovanja Fakultet je ostao i bez svoga prostora, a znanstveno-nastavni proces odvijao se u Neumu i na Širokome Brijegu te u drugim objektima u Mostaru. Posebno je uništen fakultetski knjižni fond koji se postupno obnavlja. Akademske 1995./1996. Fakultet se vraća u svoje prostorije. Fakultet danas ima suradnju sa svim pravnim fakultetima u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, kao i s pravnim fakultetima u Sloveniji, Austriji, Italiji i Španjolskoj. Održao tradiciju izdavanja Zbornika znanstvenih i stručnih radova koji je vrlo pozitivno ocijenjen u znanstvenoj i široj javnosti. Osim Zbornika radova Fakultet je izdavač i brojnih udžbenika i monografskih djela koje su napisali njegovi nastavnici.

Akademske 1998./1999. godine otvoren je Centar Pravnog fakulteta u Vitezu, a od akademske 2006./2007. i Centar Pravnog fakulteta u Orašju.

Uz sveučilišni studij prava po bolonjskom sustavu 4+1, danas se na Fakultetu izvodi i sveučilišni studij kriminalistike i sigurnosnog menadžmenta po sustavu 3+2. Od 2003. svake godine u lipnju Pravni fakultet organizira u Neumu Međunarodno savjetovanje pod nazivom „Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse“ na kojemu izlažu ugledni referenti od Austrije do Makedonije, a Zbornik radova tiska se prije početka Savjetovanja. Fakultet tradicionalno održava Savjetovanje, po čemu je Pravni fakultet poznat u regiji i šire.

Od akademske 2001./2002. godine Pravni je fakultet izvodio Poslijediplomski znanstveni magistarski studij „Bosna i Hercegovina i europsko pravo“, i to u suradnji s pravnim fakultetima u Sarajevu, Banjoj Luci, Rijeci, Splitu, Osijeku te Fakultetom kriminalističkih nauka u Sarajevu. Studij za stjecanje akademskoga stupnja magistra pravnih znanosti (mr. sc.) trajao je četiri semestra, a akademski stupanj magistra pravnih znanosti može se, prema odluci Senata, steći do kraja 2015. godine.

Od akademske 2012./2013. Pravni fakultet ustrojava i izvodi redoviti poslijediplomski znanstveni doktorski studij (treći ciklus) za stjecanje akademskoga stupnja doktora pravnih znanosti (dr. sc.) koji traje šest semestra (tri godine). Doktorski se studij izvodi u suradnji s pravnim fakultetima u Sarajevu, Banjoj Luci, Rijeci, Splitu, Osijeku i Grazu.

KONTAKT
PODACI


Adresa:

Matice hrvatske b.b., 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina

Telefon:

+ 387 36 337 150 (centrala)
+ 387 36 337 182 (studentska služba)
+ 387 36 337 153 (dekanat)
+ 387 36 337 154 (tajništvo Fakulteta)

Fax:

+ 387 36 337 163

E-mail:

pf@sum.ba

Transakcijski račun:

Žiro račun: 3381002200736410, UniCredit Bank BiH, d.d. Mostar
Devizni račun: SWIFT UNCR BA 22;
IBAN: BA393380604811084224
ID broj_: 4227022620001

Web:
http://pf.sum.ba/

NOVOSTI S FAKULTETA

„Dani prava i kriminalistike“ otvoreni su na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u organizaciji Studentskog zbora ovog Fakulteta.

Rektor Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Zoran Tomić istaknuo je kako treba osluškivati društvenu zajednicu i njezine potrebe te dizajnirati takve studijske programNa Pravnom fakultet Sveučilišta u Mostaru održat će se Dani prava i kriminalistike u organizaciji Studentskog zbora Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru od 15. do 20. svibnja.

Manifestaciju će otvoriti rektor Sveučilišta u Mostaru prof. dr. Zoran Tomić 15. svibnja (srijeda) u 12.00 sati nakon čega će se obratiti iNa Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru veleposlanik Narodne Republike Kine NJ. E. Ji Ping održat će predavanje 26. travnja (petak) u 11.30 sati. Tema predavanja je Razvoj Kine i Inicijativa "Pojas i put".Studenti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru sudjelovali su  na XI. Belgrade Abritration Conference u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu te na XII. Belgrade Open Pre Moot.

Ovo je pripremno natjecanje studenata Pravnog fakulteta koji se posljednjih šest mjeseci aktivno pripremaju za međunarodno na