1. TKO SVE MOŽE DA SUDJELOVATI U ERASMUS+MOBILNOSTI?
Studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa studija
Akademsko osoblje
Administrativno osoblje  

2. KAKO SE PRIJAVITI ZA RAZMJENU STUDENATA (OPCENITO, POSTOJE LI NEKI UVJETI)?
Naravno da postoje uvjeti za razmjenu studenata. Konkretno, naše Sveučilište uz vlastita pravila prati  pravila programa Europske komisije preko kojih se eventualno odvija mobilnost.  Uvjeti koje je nužno ispuniti da bi student 'otišao' na razmjenu su najmanje dvije godine preddiplomskog studija na našem Sveučilištu, znanje engleskog jezika, min B1. Naravno, pravilo poznavanja jezika se isključuje za razmjenu u susjednu Republiku Hrvatsku. Ured za međunarodnu suradnju, po primitku informacije da se otvara natječaj, za neki određeni program razmjene, objavljuje interni natječaj na Sveučilištu. Obično se u tom natječaju traži svojevrsna osnovna dokumentacija kao: CV, motivacijsko pismo, prijepis ocjena, certifikat i slično. Ključni dokument u tom natječaju bi trebao biti takozvani 'Ugovor o učenju'. Tim ugovorom student potvrđuje svoje pravo da ostvari međunarodnu mobilnost, čiji će se rezultati, u smislu ostvarivanja ECTS bodova, priznati po povratku na Sveučilište odnosno matični fakultet.

3. JE LI MOGUĆE NA RAZMIJENI U DRUGOJ DRŽAVI ZAVRŠITI STUDIJ?
To nije moguće ostvariti na našem Sveučilištu kroz financirane programe razmjene, osim za one studente koji su financijski spremni to obaviti u individualnoj režiji. No, ono što nas posebno raduje, jest mogućnost da naši studenti već kroz sljedeće otvorene pozive ERASMUS + programa, KA107 mobilnost mogu ostvariti kao praksu u konkretnom privrednom subjektu u inozemstvu. Kad kažemo konkretnom, praktična nastava će se odvijati kroz ugovore s konkretnim privrednim subjektima s kojima je dolazna sveučilišna institucija potpisala ugovor.  No, kako se to tek uvodi od 2018. godine, pričekajmo kako će se odvijati praksa oko realizacije takve mobilnosti.

4. KOLIKO VREMENA SE MOŽE PROVESTI NA RAZMJENI?
Razmjena podrazumijeva razmjenu studenata, ali i razmjenu akademskog osoblja. S obzirom na tu diverzifikaciju, važno je istaknuti da studenti mogu ostati na razmjeni minimalno tri mjeseca, a najviše dvanaest mjeseci. Nastavnom osoblju se pak dopušta minimalna razmjena, u sklopu financiranih programa, od jedan tjedan do maskimalno dva mjeseca.

5. OTKAD JE SVEUČILIŠTE U MOSTARU U PROGRAMU ERASMUS-A?
U ERASMUS program smo uključeni još od 2009. godine. No, nakon definiranja strateškog razdoblja, od 2014. do 2020. godine za područje obrazovanja, osposobljavanja mladih i sporta, Sveučilište 2015.godine pristupa ERASMUS + programu Europske unije. Cilj nam je svakako da u sljedećem razdoblju, koristeći blagodati ovog programa, iskoristimo potencijal europskog talenta, ali i socijalnog kapitala za cjeloživotno učenje, potporu formalnom i informalnom učenju u području obrazovanja i osposobljavanja mladih. Kroz program nam se pružaju velike prilike za mobilnost i ja se iskreno nadam da ćemo ih iskoristiti. Dosad je preko ERASMUS + programa u razmjenu otišlo više od 50 studenata, gotovo isto toliko nastavnog osoblja.