Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te obuhvaća razdoblje od 2014. do 2020. godine. Obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative Europske unije u području obrazovanja (opće obrazovanje, visoko obrazovanje, obrazovanje odraslih), osposobljavanja (strukovno obrazovanje i osposobljavanje), mladih i sporta.

Ključna aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince uključuje tri aktivnosti: mobilnost studenata i osoblja, združene diplomske studije te jamstvo za zajmove za studente, a akademska mobilnost regulira se međuinstitucionalnim Erasmus+ sporazumima.

Akademska mobilnost u okviru Erasmus+ programa uključuje studentsku mobilnost u svrhu studijskog boravka i stručne prakse te mobilnost akademskog i administrativnog osoblja u svrhu osposobljavanja (stručnog usavršavanja) i poučavanja (držanja nastave).