Javne nabavke

objavljeno: 14. 01. 2019.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja opreme za lančanu reakciju
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja Opreme za lančanu reakciju s PCR i  s Florometrom za kvantifikaciju DNA, RNA i proteina za FZS SUM-a može se pogledati ovdje.
objavljeno: 14. 01. 2019.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku nabava namještaja
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku Nabava namještaja za potrebe opremanja učionice Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru može se pogledati ovdje.
objavljeno: 14. 01. 2019.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku JN za potrebe Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru „Nabava Opreme - Simulatora za Kabinet zdravstvene...
objavljeno: 14. 01. 2019.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave radova
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave radova elektroinstalacija u radionici Fakulteta strojarstva, računarstva i elektrotehnike SUM-a može se...
objavljeno: 11. 01. 2019.
Obavijest o javnim nabavama
Sukladno sa člankom 28. stavak 4. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), Sveučilište u Mostaru objavljuje informaciju, da sukladno sa člankom 21. točka...

Stranice