Javne nabavke

objavljeno: 24. 12. 2018.
Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga fizičke i tehničke zaštite
Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga fizičke i tehničke zaštite može se pogledati ovdje.
objavljeno: 20. 12. 2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave radova - uređenje kampusa SUM-a može se pogledati ovdje.
objavljeno: 20. 12. 2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave roba dizel goriva može se pogledati ovdje.
objavljeno: 11. 12. 2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova može se pogledati ovdje. 
objavljeno: 06. 12. 2018.
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave hotelskih i ugostiteljskih usluga mogu se pogledati na linkovima.  Odluka 1...

Stranice