Javni natječaj za upis na doktorski studij na Sveučilištu u Mostaru u akademskoj 2018./2019. godini

Javni natječaj za upis na doktorski studij na Sveučilištu u Mostaru u akademskoj 2018./2019. godini
objavljeno: 01. 10. 2018.

Na temelju lanka 55. Statuta Sveuilita u Mostaru, lanka 5. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveuilitu u Mostaru i Odluke Senata ur. broj: 01-3195/18 od 12. rujna 2018. godine, Senat Sveuilita u Mostaru raspisuje

JAVNI NATJEAJ ZA UPIS NA DOKTORSKI STUDIJ NA SVEUILITU U MOSTARU U AKADEMSKOJ 2018. /2019. GODINI. 

Javni natječaj za upis na doktorski studija na Sveučilištu u Mostaru u akademskoj 2018./2019. godini možete preuzeti ovdje.