Međunarodna suradnja Sveučilišta u Mostaru

   Tel. +387 36 446 348
   Službeni mail: rektorat-ms@sum.ba

Sveučilište u Mostaru je jedna od središnjih institucija nositelja međunarodne suradnje u području visokoškolskog sustava obrazovanja i znanosti u regiji. U području znanosti, međunarodnu mobilnost nastavnika i istraživača, upotpunjuje međunarodna suradnja na projektima u području visokog obrazovanja te napose znanstveno-istraživačkim projektima.

Sveučilište ima za cilj povećanje kompetencije u nastavi i znanstveno-istraživačkoj djelatnosti kroz suradnju s europskim sveučilištima putem međunarodnih projekata.

Fakulteti Sveučilišta u Mostaru samostalno provode međunarodne aktivnosti koje se odnose na njihovo znanstveno i stručno područje. Na sastavnicama djeluju prodekani zaduženi za međunarodnu suradnju kao i uredi/osobe za kontakt koje obavljaju poslove iz djelokruga međunarodne suradnje.

Međunarodna razmjena odnosi se na razmjenu studenata i sveučilišnih djelatnika. Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Mostaru pruža organizacijsku potporu za mobilnost  studentima i sveučilišnim nastavnicima na partnerskim sveučilištima u području visokoškolskog obrazovanja.

Studentska razmjena podrazumijeva ostvarivanje dijela studijskog programa (semestra, akademske godine) na stranom sveučilištu odnosno odrađivanja stručne prakse na inozemnoj ustanovi/ instituciji/poduzeću. Osim što pridonosi akademskom i osobnom razvoju pojedinog studenta, studentska razmjena smatra se jednim od čimbenika koji pridonosi kvaliteti obrazovnog sustava i izgradnji Europe temeljene na znanju.

Mobilnost sveučilišnih nastavnika vrlo je važan vid internacionalizacije Sveučilišta te obuhvaća različite vidove međunarodnih aktivnosti. Mobilnost se temelji na bilateralnim sporazumima s partnerskim sveučilištima. Ona najčešće uključuje kraće boravke u inozemstvu u okviru dogovorenih kvota za svaku kalendarsku godinu.

Razmjena na Sveučilištu u Mostaru odvija se kroz niz programa (Erasmus, bilateralna razmjena, CEEPUS, Erasmus Mundus....).

Međunarodni projekti i mreže

Sveučilište u Mostaru uspješno sudjeluje u međunarodnim obrazovnim projektima u ulozi partnera i koordinatora projekta. Međunarodni projekti s područja visokog obrazovanja odvijaju se kroz niz programa Europske unije:

 1. Program Erasmus+:
  • Capacity-building 
  • Jean Monnet 
 2. TEMPUS 
 3. CEEPUS 
 4. Erasmus Mundus 

 

Međunarodne sveučilišne mreže:

 

DRC – Danube Rectors' Conference

EUA – European University Association

RCAA – Rectors' Conference of the Alps-Adriatic Universities

UniAdrion -  Virtual University of the Adriatic-Ionic Basin

Bilateralna i multilateralna suradnja

Sveučilište u Mostaru ostvaruje svoje međunarodne kontakte sa sveučilištima u inozemstvu u okviru međusobno usklađenih i potpisanih sporazuma koji su u osnovi istovrsni i pokrivaju ove oblike suradnje. Međunarodni sporazumi mogu pokrivati:

 1. rad na zajednički dogovorenim temama
 2. razmjenu nastavnog osoblja
 3. razmjenu studenata
 4. zajedničko publiciranje
 5. razmjenu informacija od obostranog interesa
 6. ostale aktivnosti kojima je svrha promoviranje akademske suradnje.

Međunarodni sporazumi Sveučilišta u Mostaru