Sveučilište u Mostaru ostvaruje svoje međunarodne kontakte sa sveučilištima u inozemstvu u okviru međusobno usklađenih i potpisanih sporazuma koji su u osnovi istovrsni i pokrivaju ove oblike suradnje. Međunarodni sporazumi mogu pokrivati:

 • rad na zajednički dogovorenim temama
 • razmjenu nastavnog osoblja
 • razmjenu studenata
 • zajedničko publiciranje
 • razmjenu informacija od obostranog interesa
 • ostale aktivnosti kojima je svrha promoviranje akademske suradnje.

Popis potpisanih sporazuma o međusveučilišnoj suradnji

Redni broj

Institucija s kojom je potpisan ugovor

Predmet ugovora

Godina

 1.  

Sveučilište ''Jurja Dobrile'' u Puli, RH

 • Sporazum o međusveučilišnoj suradnji

2008.

 1.  

Sveučilište u Dubrovniku, RH

 • Sporazum o međusveučilišnoj suradnji

2008.

 1.  

Sveučilište u Ljubljani, Slovenija

 • Sporazum o međusveučilišnoj suradnji

2010.

 1.  

Sveučilište ''Goce Delcev'' u Štipu, Makedonija

 • Sporazum o međusveučilišnoj suradnji

2010.

 1.  

Sveučilište ''Sv. Kiril i Mtodij'' u Skoplju, Makedonija

 • Sporazum o međusveučilišnoj suradnji

2010.

 1.  

Sveučilište u Tetovu, Makedonija

 • Sporazum o međusveučilišnoj suradnji

2010.

 1.  

Sveučilište La Sapienza, Rim, Italia

 • Sporazum o međusveučilišnoj suradnji

2014.

 1.  

Državni Univerzitet u Novom Pazaru, RS

 • Sporazum o suradnji

2014.

 1.  

Sveučilište Palacký u Olomoucu, Češka

 • Sporazum o međusveučilišnoj suradnji

 

 

2014./2016.

 1.  

Sveučilište u  Poitiers, Francuska

 

 • Memorandum o razumijevanju

 

2014.

 1.  

Sveučilište u Firenci, Italija

 • Sporazum o međusveučilišnoj suradnji

2015.

 1.  

Institut IESF, Portugal

 • Sporazum o međusveučilišnoj suradnji

2015.

 1.  

Sveučilište u Splitu, HR

 

 • Sporazum o međusveučilišnoj suradnji

2010/ 2015

 1.  

Sveučilište u Zagrebu, HR

 

 • Sporazum o suradnji

 

2009/2015

 1.  

Sveučilište u Zadru, HR

 

 • Sporazum o suradnji

 

2006/2015

 1.  

Sveučilište Nortwest Normal,, Lanzhou, China

 • Sporazum o međusveučilišnoj suradnji

2015.

 1.  

Sveučilište u  Granadi, Španjolska

 

 • Sporazum o suradnji

2015./ 2017.

 1.  

Sveučilište Tomas Bata u Zlín, Češka

 • Sporazum o suradnji

2016.

 1.  

Sveučilište u  Warsaw, Poljska

 

 • Memorandum o razumijevanju

2016.

 1.  

Sveučilište u  Trieste, Italia

 

 • Memorandum o razumijevanju

2016.

 1.  

Katoličko sveučilište Jesuit University Ignatianum u Krakow, Poljska

 • Sporazum o suradnji

 

2017.

 1.  

Sveučilište u  Bucharest, Rumunjska

 • Sporazum o suradnji

 

2017.

 1.  

Sveučilište u Rijeci

 • Sporazum o međusveučilišnoj suradnji

2010./ 2016.

 1.  

Sveučilište u Osijeku

 

 • Sporazum o međusveučilišnoj suradnji

2010./ 2016.

 1.  

Institut Confucius Institute HEADQUARTERS (HANBAN), Kina

 • Sporazum o suradnji na području kineskog jezika

2017.

 1.  

Univerzitet Crna Gora, Podgorica

 • Sporazum o međusveučilišnoj suradnji

2017.

 1.  

Univerzitet u Nišu, RS

 • Sporazum o međusveučilišnoj suradnji

2017.

 1.  

Matej Bel Univerzitet u Banskoj  Bystrici, Slovačka

 • Sporazum o međusveučilišnoj suradnji

2017.

 1.  

Sveučilište S. Amanzholov East Kazakhstan State  University, Kazakhstan

 • Sporazum o međusveučilišnoj suradnji

2017.