Natječaji

objavljeno: 30. 09. 2017.
Natječaj za izbor dekana Filozofskog fakulteta
Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru raspisuje Natječaj za izbor dekana. Pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane...
objavljeno: 14. 10. 2016.
Natječaj za izbor u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja
Temeljem članka 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanske županije („Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije“, broj: 4/12), članaka 118. i 122....

Stranice