Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade
objavljeno: 08. 10. 2018.

Na temelju članka 7. Pravilnika o Rektorovoj nagradi studentima Sveučilišta u Mostaru ( ur. broj: 01-1688/15 od 25. rujna 2015. godine), Rektor Sveučilišta u Mostaru, raspisuje

N A TJ E A J za dodjelu Rektorove nagrade studentima Sveuilita u Mostaru za port, studentski znanstveni ili umjetniki rad i promicanje Sveuilita.

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade možete preuzeti ovdje, a odluku o pokretanju postupka dodjele Rektorove nagrade za uspjeh u studiranju ovdje.