Održana svečana promocija studenata Akademije likovnih umjetnosti

SVEUČILIŠTE U MOSTARU
Održana svečana promocija studenata Akademije likovnih umjetnosti
objavljeno: 13. 12. 2017.

U Galeriji Akademije likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu diplome magistara kiparstva, slikarstva, grafike i profesora likovne kulture dobilo je 24 studenta Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru.

Rektor Sveučilišta u Mostaru prof. dr. Zoran Tomić je poželio diplomantima puno uspjeha u daljnom obrazovnom, privatnom i umjetničkom planu. ''A ova slavna Akademija, moram to posebno naglasiti, je istinska svečanost za naše Sveučilište. Akademija koja širi izvrsnost. Akademija koja širi mir i dobro“, istaknuo je rektor Tomić.

Dekan širokobriješke Akademije likovnih umjetnosti redoviti profesor Stjepan Skoko zahvalio se svim članovima Senata na dolasku te naglasio kako je prvi put održana sjednica Senata u Širokom Brijegu. 

Akademija likovnih umjetnosti osnovana je 1996.godine. Obrazuju se studenti na tri odjela: slikarski, kiparski i grafički odjel, na dva ciklusa studija.