Otvorene prijave za Međunarodnu ljetnu školu

MOSTAR
Otvorene prijave za Međunarodnu ljetnu školu
objavljeno: 01. 02. 2019.

Sveučilište u Mostaru u suradnji sa University of South-Eastern Norway i Univerzitetom "Džemal  Bijedić“ iz Mostara organizira Međunarodnu ljetnu školu koja će se održati od 3. do15. lipnja 2019. godine. Za ljetnu školu se mogu prijaviti svi studenti preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Mostaru. Sudjelovanjem u Međunarodnoj ljetnoj školi studenti mogu ostvariti 7.5 ECTS bodova.

Ljetna škola organizira se kroz dva kolegija dvotjedne intenzivne nastave, rasparave i timskoga rada na teme:  Ljudska prava (The Most serious of International Crimes)  i Socijalno poduzetništvo (Social Entrepreneurship). Iako mogu sudjelovati svi studenti Sveučilišta u Mostru, program bi zbog najavljenih tema mogao najviše odgovarati studentima upisanim na preddiplomski studij iz društvenih znanosti: pravo, ekonomija, političke znanosti, obrazovanje i dr.

Ljetna škola je besplatna i jedini je preduvjet za sudjelovanje mogućnost sporazumijevanja na engleskom jeziku s kolegama iz Norveške, ali i drugih zemalja diljem Europe i SAD.

Prijavni obrazac kao i detaljnije informacije postavljene su na linku ili na stranici International Summer School in Mostar. Zainteresirani studenti mogu se prijaviti do 1. svibnja 2019. godine.