Predstavljen Registar radova i Registar projekata

SUM
Predstavljen Registar radova i Registar projekata
objavljeno: 11. 02. 2019.

Registar radova i Registar znanstveno-istraživačkih i stručnih projekata Sveučilišta u Mostaru predstavljen je vodstvu Sveučilišta i dekanima ustrojbenih jedinica, a održavanje i razvoj radi SUMIT – Centar za informacijske tehnologije SUM-a.

Registar projekata SUM predstavio je voditelj IT centra (SUMIT) doc. dr. Tomislav Volarić koji je kazao kako će registar služiti za „umrežavanje i evidentiranje izvedenih i trenutačnih znanstveno-istraživačkih i stručnih projekata na ustrojbenim jedinicama“. Sve projekte će unijeti nadležne službe ustrojebinih jedinica kako bi se registar kompletirao.

O registru radova govorio je doc. dr. Marko Odak, član SUMIT-a koji je kazao kako je „želja bila izraditi jasan i transparentan sustav znanstvenih dostignuća koji bi bio dostupan javnosti te bi služio u svrhu informacije i evaluacije“.

Sveučilište i sastavnice su neprekidnom procesu procjene od strane agencija za visoko obrazovanje BiH i RH, u tu svrhu unutar Registra dostupna su i razna izvješća. Radovi, sadržavaju sve elemente po usklađenim normama metodološkog navođenja podataka (ime i prezime autora, naziv rada, mjesto i godinu objave, izdavača, ako je riječ o članku naziv publikacije, te daljnje podatke o publikaciji).

Unošenje radova u Registar je obveza akademskog osoblja te će se radovi iz registra koristiti pri izborima u zvanja. Pilot projekt je proveden na Filozofskom fakultetu, a do kraja akademske godine planiran je na svim ustrojbenim jedinicama.

Osim radova akademskog osoblja, cijeli se sustav može ugraditi u okružje digitalnog repozitorija unutar kojeg se nalaze i radovi studenata, završni i diplomski te doktorske disertacije.