Obavijest o nastupnom predavanju dr. sc. Zlatka Brkića

Obavijest o nastupnom predavanju dr. sc. Zlatka Brkića
objavljeno: 10. 01. 2018.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

SVEUČILIŠTE U MOSTAR

PRAVNI FAKULTET

 

Ur. broj: 05-35/'18.

U Mostaru  10. siječnja 2018.

 

    Na temelju članka 65. st. 1. toč. 14.  Statuta Sveučilišta u Mostaru (ur. broj: 01-283/13 od 12. 2. 2013.), članka 30. Statuta Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru (pročišćeni tekst iz 2004.) i članka 2. st. 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavno i umjetničko-nastavno  zvanje docenta (ur. broj: 01-692/17 od 12. 4. 2017.)  dekanica je donijela

 

O  D  L  U  K  U

o provedbi nastupnog predavanja

 

I.

 

Dr. sc. Zlatko Brkić, pristupnik za izbor u znanstveno-nastavna zvanje docenta, znanstveno područje društvenih znanosti, polje pravo, grana međunarodno pravo, na prijedlog Znanstveno-nastavnog vijeća, održat će nastupno predavanje pred Povjerenstvom, nastavnicima i studentima, sukladno odredbama Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavno i umjetničko-nastavno zvanje docenta.

II.

 

Nastupno predavanje bit će održano u četvrtak, 18. siječnja 2018., na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostar, u dvorani III. godine studija s početkom  u 13.00 sati, iz kolegija Međunarodno javno pravo I. na temu „Kaznena odgovornost pojedinca                                                                        “.

 

III.

Nakon održanog nastupnog predavanja pisanu ocjenu o nastupnom predavanju, na propisanom obrascu, dat će Povjerenstvo u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Vesna Kazazić, predsjednik

  2. prof. dr. sc. Zvonko Miljko, član

  3. prof. dr. sc. Snježana Pehar, član.

 

IV.

 

    Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.