Obavijesti

objavljeno: 10. 01. 2018.
Nastupno predavanje, dr. sc. Vesna Popović
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA SVEUČILIŠTE U MOSTAR PRAVNI FAKULTET   Ur. broj: 05-34/'18. U...
objavljeno: 10. 01. 2018.
Nastupno predavanje, dr. sc. Cvija Jurković
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA SVEUČILIŠTE U MOSTAR PRAVNI FAKULTET   Ur. broj: 05-33/'18. U...
objavljeno: 10. 01. 2018.
Obavijest o nastupnom predavanju dr. sc. Ane Zadro
Na temelju Odluke Senata Sveučilišta u Mostaru broj 01-692/17 od 12. travnja 2017. i Odluke o izmjeni Odluke Senata ur. broj: 01-840/17 od 11. svibnja 2017. te Pravilnika o...
objavljeno: 10. 01. 2018.
FPMOZ: Nastupna predavanja
SVEUČILIŠTE U MOSTARU FAKULTET PRIRODOSLOVNO- MATEMATIČKIH I ODGOJNIH ZNANOSTI   Ur. broj: 04/I- Mostar,   Na temelju članka 34. Statuta...

Stranice