Obavijesti

objavljeno: 10. 01. 2018.
Nastupno predavanje
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA SVEUČILIŠTE U MOSTAR PRAVNI FAKULTET   Ur. broj: 05-14/'18. U...
objavljeno: 28. 11. 2017.
Odluka o dodjeli „Huawei stipendija“ studentima Sveučilišta u Mostaru
Na temelju članka 39. Statuta Sveučilišta u Mostaru i članka 5. Pravilnika o postupku i kriterijima za dodjelu „Huawei stipendija“ studentima Sveučilišta u Mostaru, a na...
objavljeno: 10. 10. 2017.
Nagrada Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti najboljim studentima
Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti dodijelit će jednokratnu potporu najboljim studentima, državljanima Bosne i Hercegovine, koji studiraju na javnim visokoškolskim...
objavljeno: 05. 10. 2017.
Obavijest
Sveučilište u Mostaru Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti O G L A Š A V A Obranu doktorske disertacije Antee Čilić, pod nazivom „Čimbenici...
objavljeno: 04. 10. 2017.
Obavijest
Mostar, 28. rujna 2017. god. O B A V I J E S T Shodno članku 13. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Mostaru i člancima 62.- 66. Pravilnika za izvedbu...

Stranice