Oglas o obrani doktorske disertacije Josipa Šimića

Mr. sc. Josip Šimić branit će doktorsku disertaciju s naslovom Sustavi znanstvenih informacija u medicini: Utjecaj edukacije o znanstvenom publiciranju na nastanak, širenje i odjek novih znanstvenih informacija.

Obrana će se održati 19. veljače 2019. u 10.30 sati na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (učionica br. 23). Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom u Tajništvu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, u vremenu od 9 do 14 sati.

Pristup obrani je slobodan. Sažetak doktorske disertacije se može pogledati ovdje.

Slika: