Poslijediplomski studiji

objavljeno: 28. 09. 2018.
Odluka o provedbi nastupnog predavanja
Dr. sc. Mile Perić, pristupnik za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta na znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje tehnologija prometa i transporta,...
objavljeno: 28. 09. 2018.
Sažetak doktorskog rada Sabine Hadžizulfić
Sažetak doktorskog rada Sabine Hadžizulfić pod nazivom:" Parcijalna denacionalizacija imovine vjerskih zajednica " može se pogledati ovdje.
objavljeno: 26. 09. 2018.
Obavijest o nastupnom predavanju
Dr. sc. Damir Crnjac, pristupnik za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta na znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija,...
objavljeno: 24. 09. 2018.
Oglas o obrani doktorske disertacije
Shodno članku 13. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Mostaru i člancima 62.- 66. Pravilnika za izvedbu poslijediplomskog doktorskog studija “Biomedicina i...
objavljeno: 23. 09. 2018.
Obavijest o nastupnom predavanju
Dr. sc. Olgica Marušić, pristupnica za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta, na interdisciplinarno područje, znanstveno polje geografija,...

Stranice